نگرش تکفیری علمای سلفیت نوع سوم نجدی به اهل سنت

 نگرشی تکفیری علمای سلفیت نوع سوم نجدی به اهل سنت

به قلم: ابوابراهیم هورامی

چنانچه به دقت در اندیشه های علمای سلفیت نوع سوم که به سلفیت نجدی یا سلفیت آل سعود شناخته شده است نگریسته شود متوجه خواهیم شد که پیروان این نگرش با برداشت اشتباه از اصطلاحاتی چون مشرک و مشرکین و اهل بدعت و…و برداشتن عذرهای معتبر شرعی برای مسلمین نگاهی متفاوت به مسلمین پیدا کرده اند.

گاه برای تکفیر اهل سنت زنده و مرده به مکاتب فکری اشاره می کنند و چنین نشان می دهند که مثلا منظورشان از تکفیر فلان جریان تنها گذشتگان این جریان است در حالی که این جریانات هم اکنون اکثریت مطلق اهل سنت را شامل می گردند. به عنوان مثال زمانی که خالد بن علي المرضي الغامدي کتاب «نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية» را به رشته ی تحریر در می آورد در واقع در مورد تمام حنفی ها و شافعی ها و مالکی ها و اکثریت حنبلی ها رای داده است و زمانی که همین شخص در کتابش درباره تکفیر اشاعره می گوید:

«قلت: ومن عرف عنه هذا القول كالنووي وابن حجر والهيتمي والقرطبي وغيرهم من الأشاعرة فلا يجوز أن يترحم عليه إلا أن يثبت رجوعه , بل يجب أن يحكم بكفره ونفي الإسلام عنه إن مات على هذه العقيدة الجهمية الكافرة التي لم يختلف السلف على كفر أصحابها». «می گویم: کسانی مانند نووی و ابن حجر و هیتمی و قرطبی و غیر آنان از اشاعره که چنین قولی از آنان شناخته شده است جایز نیست که بر آنان رحمت فرستاده شود مگر اینکه رجوعش از آن از آنها ثابت شود. بلکه واجب است که حکم به کفر آنان و نفی از اسلام از آنان کرد در صورتی که بر این عقیده جهمیه کفری مرده باشند که سلف بر کفر صاحبان آنها اختلافی نداشته اند».

در اینجا درواقع تمام شافعی ها را تکفیر کرده است . به همین سبک با تکفیر ماتریدیها به تکفیر سایر اهل سنت نیز می پردازند. این است واقعیت پشت پرده ی سلفیت خاص نجدیت در تکفیر و تبدیع مسلمین که به کرات در گروههای متفرق مسلح و غیر مسلح نجدی دیده ایم.

این همان منهجی است که شبکه های ماهواره ای دموکراسی خواه منتسب به اهل سنت چون کلمه و نور و وصال در حال نشر آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید