تحلیلی برحمله ی حکومت سکولار ترکیه به کوردهای سکولارپ.ک.ک و ثمرات آن برای ملت مسلمان کورد و حکومت جمهوری اسلامی ایران

تحلیلی برحمله ی حکومت سکولار ترکیه به کوردهای سکولارپ.ک.ک و ثمرات آن برای ملت مسلمان کورد و حکومت جمهوری اسلامی ایران

به قلم : سیروان هه ورامی

حمله ی ناتو از کانال حکومت سکولار ترکیه به نیروهای سکولار پ.ک.ک در خاک سوریه را می توان دفع ظالم با ظالم نامید که در این حملات سودهای زیادی هم برای حکومت جمهوری اسلامی ایران دارد و هم برای ملت مسلمان کورد؛ اما سود اصلی را کوردهای مسلمان خواهند برد.

 چون ملت مسلمان کورد و عرب به ارتش ترکیه و ناتو همچون یک اشغالگر خواهند نگریست و بدون شک این وضع باعث اتحاد کوردها و عربها و انسجام جهت بیرون راندن اشغالگران خواهد داشت و عمر اشغالگر طولانی نخواهد بود اما تسلط مرتدین  علاوه بر انکه از درون مردم را فاسد و دچار تفرق و چند دستگی خواهد کرد دوام آن نیز بیشتر خواهد شد و صدماتش هم بیشتر خواهد بود .

 اما سودهای آن برای حکومت جمهوری اسلامی ایران دو طرفه است . کوردهای سکولار به آمریکا دل بسته بودند و با حمایت آمریکا قدرتی به هم رسانده بودند و نشان می دهد که خارج کردن این بخش از تصرفات پ.ک.ک و آمریکا سخت تر از خارج کردن ترکهای اشغالگر خواهد بود.

نکته ی دیگر قدرت گیری بیش از اندازه ی این مرتدین است که اصلا به سود حکومت بدیل اضطراری اسلامی ایران نبوده و نیست و لازم است جهت کنترل ومدیریت این مزدوران توازن و تعادل قوائی صورت بگیرد .

این حملات بدون شک ممکن است ترکیب جمعیتی شمال شرق سوریه را نیز به نفع عربهای مسلمان تغییر دهد و به این شیوه پایگاه مردمی قدرت سکولاریستهای مرتد پ.ک.ک را متزلزل و درهم بکشند.

در این صورت پیروزی یا شکست ارتش سکولار ترکیه هر دو به نفع ملت مسلمان کورد و حکومت بدیل اضطراری اسلامی ایران است. ترکیه یکی از رقبای حکومت جمهوری اسلامی ایران است و پیامدهای منطقه ای و بین اللملی و مشکلات اقتصادی ناشی از این جنگ برای ترکیه بدون شک به نفع ایران است.  

البته از یاد هم نبریم که این کوردهای سکولار در جنگیدن تنها متکی به هواپیماها و قدرتهای خارجی بوده اند و تنها بر زمینهای سوخته و یران شده وارد شده و مانور داده و عکس و فیلم گرفته اند، اینها هرگز نتوانسته و نخواهند توانست به تنهائی در جنگی پیروز شوند. ما عفرین را دیدیم و همچنین از دادن ۵۱ درصد از خاک کوردهای سکولار اقلیم کوردستان عراق در کمتر از چند ساعت را.

الان دیگر خبری از دریافت اسلحه و مهمات و حمایتها و پوششهای هوائی و بمبارانهای تحالف و همراهی تمام دنیا با این کوردهای سکولار وجود ندارد که در جنگ با  جماعت ابوبکر بغدادی وجود داشت . جفرافیای صحرائی و دشتهای وسیع این مناطق هم کوههای قندیل نیست که سالها خود را در آن مخفی کنند.

هم اکنون این کوردهای سکولار و مرتد در همان موقعیت جنگی جماعت ابوبکر بغدادی در کوبانی هستند و نشان می دهد همچنانکه عفرین سقوط کرد قامشلی و عین‌العرب و تل ابیض هم می‌توانند سقوط کنند.

دیدگاهتان را بنویسید