این است آمریکا و امنیت و صلحی که آورده

این است آمریکا و امنیت و صلحی که آورده

به قلم: ابوبکر سقزی

ما زمانی که در جنگ بودیم خیال می کردیم که گروههای سکولار و دموکراسی خواه مسلحی که به نام آزادی و صلح و برابری در کنار صدام حسین و امریکا بر علیه مردم ما می جنگند واقعا راستگو هستند اما کارنامه ی آنها نشان داد که دروغگو بودند. با این وجود هنوز ماهیت آمریکا را لمس نکرده بودیم تا اینکه با کمک دول عربی خلیج فارس پایش به خاورمیانه باز شد و جنگهای عراق و یمن و سومالی و سوریه و افغانستان را با پول همین دول مزدور عربی راه انداخت.

آمریکا و متحدینش شعارشان (نه خواستشان) ایجاد امنیت و آوردن صلح و آزادی برای مردم بود اما چه دیدیم؟ شما جائی از این سرزمینهائی که آمریکا در آن قدرتی گرفته را می بینید که امنیت داشته باشد؟ شمال آفریقا و غرب آسیا را نا امنی و کشت و کشتار فرا گرفته . می گفتند ما با تروریسم می جنگیم اما آیا تروریسم  وحشی و خشنی در بین مسلمین شکل نگرفته و گسترش نیافته است؟

شعارشان (نه خواستشان) رواج و ایجاد مردمسالاری و حاکمیت مردم بود اما امروز مرتجع‌ترین و مستبدترین و دیکتاتورترین رژیم‌های این منطقه مثل آل سعود و امارات و سیسی و شاه اردن و… به کمک آمریکا و متّحدین آمریکا دارند سرِ پای خودشان می‌ایستند و به جنایات خودشان ادامه میدهند.

این واقعیتی است که سیاستمداران و حتی اهل فکر آمریکا را نیز درگیر کرده و در تعجب و سرگردانی قرار داده است . آمریکا از یک طرف می گوید حقوق بشر و دموکراسی و مردم سالاری و امنیت و صلح و.. اما در عمل از رژیمهائی حمایت می کند که ناقض تمام این موارد هستند.

آمریکا به عنوان یک دشمن اصلی ما چنین موجودی است با این‌همه تناقض، نقطه‌ی ضعف، خلل معرفتی و عملی؛ این است آن دشمنی که ما سالهاست در برابرش ایستاده ایم و منطقه را به جنگ و نا امنی و حتی فجایع انسانی و فقر و گرسنگی آلوده کرده است .

دیدگاهتان را بنویسید