اسلام آمریکائی از شعار تا واقعیت

اسلام آمریکائی از شعار تا واقعیت

به قلم: ادریس احمدی

سید قطب رحمه الله در سال ۱۹۴۹ نصرانی[۱] دیدگاه و عبارتی تحت عنوان اسلام آمریکائی را مطرح کرد و با ذکر اهداف و پیامدهای مخرب آن به مسلمین، سعی کرد مسلمین از آلوده شدن به این اسلام تقلبی و جعلی دور کند که آمریکا برای مبارزه با اسلام واقعی به پرورش و دامن زدن به آن پرداخته است.

 بعدها در سال  1988نصرانی ریچارد نیكسون ریس جمهور اسبق آمریكا در كتاب خود (الفرصە السانحە)  غرب – از آمریکا تا روسیه – را بر اتحاد علیه «مسلمانانِ اصولگرا» فراخوانده و گوشزد کرده بود که این نوع مسلمانان به دنبال مسائلی اند از قبیل:

۱- بازآفرینی گذشته به معنای احیای تمدن سابق اسلامی.

۲- تطبیق و اجرای کامل شریعت و قوانین اسلامی.

۳- معتقد اند که اسلام شامل دین و دولت است – و جدایی دین از سیاست را نمی پذیرند .

۴- با وجود اینکه آنان به گذشته می نگرند، اما از گذشته برای ساختن آینده الهام می گیرند. آنها محافظه کار نیستند، بلکه جمعی شورشی و انقلابی اند.

آمریکائیان به این شکل به تعرف اسلام واقعی می پردازند بطوری كە اگر هر جنبش اسلامی به خاسته و نقشه ی آنان عمل نكند ، دهها واژە و القاب گوناگون بر آنان می زنند و دهها اتهام را برای آنان می تراشند،  تا از این راه رای عام مردم را برای نابودی آنان بدست آورند. آمریكا و تمام سکولاریستهای جهانی و محلی به هیچ وجه  راضی نیستند كە در سرزمین مسلمانان اسلام و قانون شریعت حاكم باشد.

 آنها مدام در تلاش اند تا از هر طریق فكر حكومت اسلامی را از سر مسلمانان بیرون آورند و كارهای جنبشهای اسلامی را در این راستا بە بن بست می كشند. آنها تبلیغاتی كە برای آزادی و رای مردم بیان میكنند مختص خودشان و قوانین سکولاریستی خودشان است و برای ملتهای دیگر و قوانین اسلامی آن را نمی خواهند. زیرا ملتهای مسلمان اگر آزاد باشند، كسانی را انتخاب می كنند كە قوانین اسلام را بر آنان اجرا كنند و شریعت اسلامی را تطبیق كنند.

آمریکا و تمام سکولاریستهای جهان جهت مقابله با چنین اتفاقی، اسلامی مسخ شده و توخالی و شعارده را تحت عنوان جریانات اسلامگرای نجدی مدخلی  و اخوانی مسخ شده و…به مسلمین معرفی کرده اند که به عنوان بزرگترین مانع در راه تحقق اهداف شرعی مسلمین و رسیدن به حکومتی اسلامی عمل می کنند.

این اسلام آمریکائی با مشغول کردن مسلمین به مسلمین و پرداختن به مسائل ریز شخصی و رها کردن اولویات شریعت و تولید تفرق و جنگهای داخلی عملا مسلمین را ضعیف و سست کرده و جبهه ی آمریکا و سایر دشمنان سکولار را تقویت می کنند.


[۱] در اینجا نصرانی به جای میلادی استفاده شده است . چون این تاریخ ربطی به میلاد سیدنا عیسی علیه السلام ندارد بلکه ساخته و پرداخته ی نصرانی ها است .

دیدگاهتان را بنویسید