زمانی که گفتگو با بعضی از برادران نجدی در باره ی زیارت قبور آب در هاون کوبیدن است

زمانی که گفتگو با بعضی از برادران نجدی در باره ی زیارت قبور آب در هاون کوبیدن است

به قلم: زید فراهی

نميدانم این جمعی که فقط خودشان را اهل سنت و طرفدار سلف میدانند بي انصاف هستند و يابي  اندازه جاهل. چون خودشان را می بینی که از افکار علمای نجد تقلید می کنند و رای تمام سلف و ائمه ی این امت را در مورد تعریف شرک، مشرکین ، عذرهای معتبر شرعی برای مسلمین ، اهل بدعت ، ظوابط تکفیر، زیارت قبور، توسل و … کنار می زنند اما ادعا دارن اهل سنت و اهل سلف یعنی آنها؛ و باز شروع می کنند به تکفیر و تبدیع و… مسلمین .انگار اصلا با آنها صحبت نشده است.

 گويند يك عالم گرگ رادعوة بترك خوردن گوسفندان مردم ميكرد وقريب يك ساعت گرگ استاد بودوعالم آية وحديث ميخواند دراخيرگرگ عالم راگفت سخنت رامختصربگوكه رمه رفت اینها نيزچنين ميكنند.

مقصود ما قناعت دادن غلاة و لجبازان اینها نيست چون بزرگان اهل سنت هم اینها را قناعت داده نتوانستند و آل سعود با شبکه های زیاد ماهواره ای و جور کردن دانشگاه در کابل و سایر بلاد اسلامی برای اینها بسیار خرچ می کند و به نفع بسیاری از اینها نیست که تابع حق شوند. به عنوان مثال اینها در مورد قبرها چنان غلو می کنند که زیارت قبور مسلمین را (هر چند اشتباهات و آلودگی هائی به دلیل جهل مسلمین در آن وجود دارد) با بتهای مشرکین و صلیب نصارا مقایسه می کنند و به این شکل علمای بزرگوار سلف را هم تکفیر کرده اند.

بالفرض محال حتی اگر چنین قیاسی را درست بدانیم –که نیست-  اولا مسلمین دارای عذر به جهل هستند که باید به تدریج و با صبر و حوصله این جهل رفع شود و ثانیا آيا باقي گذاشتن قبرهاازباقي گذاشتن بت هاوصليب هابدتراست كه براي ضرورت تقويت مجاهدين وضعيف شدن صفوف دشمن باقي گذاشته شد ويابنظرشماحضرت عمروبن العاص رض نيزايمان وعقيدة ولاء وبراء رانداشت

نبي عليه السلام ۱۳ سال درمكة شريف دعوة داشتند امابتان راشكسته نكردند وتافتح مكة شريف ۸سال درمدينة صاحب قدرة بودند اماكسي رابراي شكستاندن بتها درمكة روان نكردن واين باقي گذاشتن بااسلام كه شماميخواهيد مخالف است اما فكرشما باشد كه محمد صلي الله عليه وسلم رسول الله وبيان كننده ايمان واسلام بود نه شما؛ پس جواب بگوئيد چرا بتها را شكسته نكردند و چنانچه نبي عليه السلام براي ازبين بردن عقائد كفري دعوة  و تبليغ  و جهاد داشتند الحمدلله هميشه درافغانستان و ایران و سایر بلاد اسلامی علماء داشته و دارند.

دیدگاهتان را بنویسید