حتی آمریکا نیز به مزدور بودن کوردهای سکولار گواهی میدهد، فریب خورده ها بیدار نمی شوند؟

 حتی آمریکا نیز به مزدور بودن کوردهای سکولار گواهی میدهد، فریب خورده ها بیدار نمی شوند؟

به قلم: مسعود سنه ای

زمانی که ما بارها گفته ایم که کوردهای سکولار همگی مزدور و غیر مستقل بوده اند عده ای از طرفداران جاهل آنها موضع گیری های احساسی گرفته و خیال می کنند که این یک تهمت است . صرفنظر از قاضی محمد مرتد که مزدور شوروی سوسیالیستی بود در حالی اگر بودجه ی احزاب سکولاری چون کومله ها و دموکراتها و خبات و… در اقلیم کوردستان عراق و بوجه ی خود اقلیم در حکومت مرکزی عراق بررسی شود به راحتی به مزدور بودن تمام این احزاب پی برده می شود .

در اینکه اوجالان و حزب مزدورانش از همان ابتدا مزدور صدام حسین(که اردوگاه مخمور را برایشان ساخت) و سپس مزدور تمام حکومتهای اطراف و حتی کفار سکولار جهانی بوده اند کسی در آن شکی ندارد اما آنچه در این چند روز گذشته به طرفداران این حزب شوک وارد کرد سخنان رئیس جمهور آمریکا در مورد مزدور بودن آنها ست که چهارشنبه ۱۶ اکتبر/ ۲۴ مهر در جمع خبرنگاران گفت: «کردها فرشته نیستند. آنها برای ما جنگیدند، ما پول زیادی دادیم تا آنها کنار ما بجنگند و اشکالی ندارد. عملکردشان وقتی کنار ما جنگیدند خوب بود و وقتی کنار ما نجنگیدند عملکردشان خوب نبود.»

این است ثمره ی فروش خون و ناموس و خانه و کاشانه ی کوردها به دشمنان کوردها . آیا آبروئی برای این مزدوران پس از این سخنان اربابشان باقی مانده است؟ آیا طرفداران جاهل دست از این مزدوران می کشند؟ تا چه زمانی قرار است آن دسته از کوردهای مسلمانی که فریب رسانه های ماهواره ای و تبلیغات دروغین سکولاریستهای خائن را خورده اند به ماهیت مزدور منشی و دین فروشی و وطن فروشی و حتی ناموس فروشی این مزدوران پی ببرند و لگدی جانانه به آنها بزنند؟

دیدگاهتان را بنویسید