دستگیری زم و دست و پازدنهای مأیوسانه ی مزدوران جنگ روانی

دستگیری زم و دست و پازدنهای مأیوسانه ی مزدوران جنگ روانی

به قلم: سید مراد. کامیاران

امروزه در شبکه های ماهواره ای و مجازی دستگیری مزدوری خود فروش به نام روح الله زم توسط حکومت بدیل اضطراری اسلامی ایران[۱] سرو صدای زیادی به پا کرده است . این شخص مثل مجریان شبکه های ماهواره ای وصال و نور و کلمه و … و شبکه های مجازی سهاب و جبهه ی سنت و … خود را به یکی از دشمنان مسلمین وصل کرده بود و به وعده ها و حیله های این دشمنان سکولار و مزدوران محلی آنها دلخوش شده بود، اما در نهایت ثمره ی مزدوری و جنگ روانی خود  به نفع کفار سکولار جهانی را دید.  

تبلیغات گسترده ی طرفدارن این مزدور تنها به دلیل پوشاندن میزان ترس و نا امیدی آنها از آینده است، و سعی دارند به نحوی هم به خود دلداری بدهند و هم اینکه به مخاطبین بفهمانند که این اشخاص مزدور بیگانگان بر علیه دین و مردم خود نیستند و در پناه و صف کفار سکولار جهانی بر علیه مسلمین قرار نگرفته اند و… در حالی که واقعیت نشان می دهد که اینها مزدوران جنگ روانی دشمنان قانون شریعت الله هستند و داشتن اختیار و استقلال از سطح اختیارات بلندگوهای دوسره ی سکولاریستها خیلی بالا است، بلندگوهای دوسره ی جنگ روانی دشمن نمی توانند در این مورد اصلا فکر کند، چه برسد به تصمیم گیری و استقلال عمل..

اینها باز باید منتظر چنین سرنوشت شوم و یا حداقل چنان دلهره و ترس و نا امیدی باشند که ثمره ی مزدوری آنها برای این کفار سکولار جهانی و طاغوتهای محلی چون آل سعود و امارات و غیره است .


[۱] هر حکومتی که بر اساس یکی از مذاهب اسلامی قبل از خلافه علی منهاج نبوه تشکیل شود حکومتی بدیل اضطراری اسلامی است . یعنی به دلیل نبود حکومت اسلامی بر منهج نبوت مثل یک سپر و به عنوان تنها گزینه ی شرعی به آن پناه برده می شود.  مثل عثمانیها و عباسیها و ایوبیان و سلجوقیان و غزنویان و تمام حکومتهای اسلامی بعد از خلافت سیدنا حسن بن علی رضی الله عنهما تا کنون .

دیدگاهتان را بنویسید