شگردهای دشمنان سه گانه ی ملت ما در جنگ روانی

شگردهای دشمنان سه گانه ی ملت ما در جنگ روانی

به قلم : ابوبکر مهابادی (مدرسه صلاح الدین ایوبی ارومیه)

ما کوردها و حتی بلوچها زمانی که وضعیت اقتصادی و رفاهی و برخورداری از امکانات خودمان را در ایران با همسایه های کورد و بلوچ خود در کشورهای عراق و سوریه و ترکیه و پاکستان می سنجیم متوجه مجموعه دستاوردها و موفّقیّتهایی می شویم که بعضی‌شان واقعاً بی‌نظیرند، که باید همیشه در مدّنظرمان باشد؛ یعنی احساس سرافرازی و حرکت تدریجی در مسیر ترقی بیشتر و تکامل.

تمام این دستاوردها در حالی به دست آمده اند که کفار سکولار جهانی به رهبری آمریکا به همراه حکومتهای مزدور و دست نشانده ی منطقه ای و احزاب و گروههای مسلح مزدور محلی هر آنچه از تحریم اقتصادی و تحمیل جنگ و آشوب طلبی و اغتشاش و … از دستشان بر آمده دریغ نکرده اند.

واضح و روشن است که امروزه سیاستهای بزرگترین قدرتهای سکولار جهانی به رهبری آمریکا در منطقه ی غرب آسیا با شکست مواجه شده و تمام مزدوران محلی آنها نیز با اینهمه غدر و خیانت آمریکا به آنها دچار یاس و نامیدی شده اند.

آمریکائیها و تمام حکام مزدور محلی و تمام گروههای مسلح و غیر مسلحی مزدور محلی علت این شکستهایشان را به‌ خاطر اعمال نفوذ و اقتدار جمهوری اسلامی  ایران می دانند . با آنکه این نکته ی بسیار مهمی است اما باید توجه داشت که بیداری اسلامی جماعتها و اکثریت مطلق اهل سنت منطقه نیز که در مسیر جنگ با دشمن مشترکی چون آمریکا (قریش زمان) و پرهیز از جنگهای داخلی و فرساینده در حرکتند بی تاثیر نبوده است .

بنا بود این مجموعه از کفار جهانی و طاغوتهای محلی و مزدوران ریز و درشتشان هر بلائی که میخواهند سر عراق، افغانستان، عراق، سوریه، یمن، سومالی و… دربیاورند و نتوانستند.  این اتفاق بسیار مهم است یعنی همان چیزی است که ما میخواستیم؛ این همان چیزی است که مسلمین وحدت گرا و شریعت گرا می خواهند.

در اینجا بخش بزرگی از خواسته ی بیداری اسلامی و تمام مسلمین با تمام فرق و مذاهبی که دارند تحقق پیدا کرده است و تمام امیال و آرزوهای آمریکا و مزدورانش دود هوا شده و تحقّق پیدا نکرد.  این واقعیتی است که از پیروزی ها، توانایی‌ها و پیشرفتهای زیاد دیگر حکایت دارد که هیچ‌ وقت نباید از یاد برد.

این مثلث (آمریکا – حکام دست نشانده – گروههای مزدور محلی) در جنگ روانی خود سعی دارند برعکس این را نشان دهند و به قول عوام «از رو نمی روند» و سعی دارند دست پیش می اندازند که پس نیافتند و سعی دارند این شکستها و نا امیدی ها و دلسردی های خودشان را به مردم ما منتقل کنند و می گویند: شما نمیتوانید، شما شکست خوردید، از شما کار برنمی‌آید، تمام شدید، رفتید؛ و… این یکی از شگردهای دشمنان سه گانه ی ملت ما در جنگ روانی است که باید نسبت به این ترفندها هوشیار بود و فریب نخورد .  

دیدگاهتان را بنویسید