چه کسانی از سکولاریسم و دموکراسی حمایت می کنند؟ شما در کدام طرف قرار گرفتی؟

چه کسانی از سکولاریسم و دموکراسی حمایت می کنند؟ شما در کدام طرف قرار گرفتی؟

به قلم: ابوعبدالله جاف جوانرو

دوستان جاهل و دشمنان آگاه ما بدانند و بفهمند که اگر در حکومت اسلامی از گفتن پاره ای سخنان و حتی انجام بعضی از اعمال جلوگیری می شود، تنها ما هستیم که این کار را انجام می دهیم؛ هرگز اینگونه نیست، بلکه در آمریکا و اروپا و تمام کشورهای دنیا اسکلت و چهار چوبی برای آزادی های مورد نظر خود تعریف کرده اند .

  با آنکه هولوکاست یک مساله ی اعتقادی نیست اما در مراکز علمی این دشمنان کسی جرائت ندارد راجع به هولوکاست حرف بزند؛ اما زمانی که نوبت به کاریکاتورهای اهانت‌آمیز به مقدّسات دینی اسلام میرسد، اینها تبدیل می شوند به آزادی‌خواه و طرف‌دار آزادی بیان و…  

 در این کشورها ی سکولار شخص می تواند با یک حیوان یا هم جنس خود به صورت قانونی ازدواج کند، یا لخت مادر زاد در انظار عمومی حاضر شود، اما در برابر، برای زنی که حجاب کامل اسلامی را رعایت کند و نقاب بزند محدودیتهای بی شمار و حتی جریمه ی نقدی و زندان تعیین می کنند .
اینها با قدرت زور و استبداد و فشار بر مسلمین، حکومت خودشان را با آزادی های تعریف شده ی خودشان ادامه می دهند؛ و همین کسانى که امروز در شبکه های ماهواره ای و مجازی  دَم از حقوق بشر سکولاریستی و لیبرال دموکراسی و غیره می زنند و این ادّعاهاى رسوا را مرتّب و پى‌درپى تکرار می کنند، با همه‌ى وجود طرف‌دار اینها  هستند.

کسی نمی تواند بگوید که این مجریان شبکه های ماهواره ای از این اتفاقات خبر ندارند، چون اولاً اینها در همان سرزمینهای تحت حاکمیت سکولاریستها و طاغوتها زندگی کرده و با چشم خود همه چیز را می بینند و روانه اخبار این اتفاقات را بازگو می کنند، و علاوه بر این، حمایت کننده و حتی به وجود آورنده و خط دهنده ی شبکه های آنها همین طاغوتهای محلی و سکولارهای جهانی چون آمریکا و انگلیس و فرانسه و… هستند . پس امکان ندارد بی خبر از این قوانین و جوامع باشند.

پس بدانیم آیا از نظر شریعت ما آزادی چگونه تعریف شده است؟ آیا حاضری خواهرت یا فرزندت با یک الاغ یا سگ ازدواج کند؟ یا برادرت یا فرزندت با یک پسر دیگر ازدواج کند؟ یا آزادانه شراب بخورند و زنا کنند و… و یا به قرآن و پیامبرت توهین و اهانت شود؟ یا تمام احکام شرعی کنار گذاشته شوند و احکام دشمنان جایگزین شوند و… و در تمام این حالات تو نتوانی هیچ کاری بکنی و قانون و حکومتی سکولارو دموکراسی خواه  باشد که از تمام این جنایات با قدرت اسلحه و سربازانی که در اختیار دارد حمایت کند.

این است واقعیت آزادی سکولاریستها و دموکراسی خواهان .

 به نظر شما چه کسانی از چنین نظامی حمایت می کنند؟

شما جزو کدام دسته هستی ؟

دیدگاهتان را بنویسید