خیانت آمریکا به پیمان هایش هشدار به حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان

خیانت آمریکا به پیمان هایش هشدار به حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان

به قلم: ابومحمود کندوزی

در مفاد نمایشی که آمریکا به نام صلح با امارت اسلامی طالبان به راه انداخته بود همه امتیازات به نفع طالبان بود. گاه سوال می شد که طالبان به چی چیزی راضی شدن که امریکا به پذیرش این همه شروط آماده شد؟ این همه امتیازات را برای طالبان در بدل چی چیزی میدهند؟ چطور توانستند آمریکا را مجبور کنند؟

و حرف دیگر  مخالفین طالبان این بود: اگر واقعا آمریکا بدون هیچ قید و شرط افغانستان را ترک میکند و اینهمه امتیاز می دهد عده ای بر دین شان معامله نکرده اند؟ آیا این توافقات رنگی که امروز در شیشان ظاهر و حاکم هست را خواهد آورد؟

خطاب رحمه الله بدون هیچ قید و شرط میخواست روسیه را از سرزمین شیشان براندو همین بود که سالها قربانی دادن و جنگ طولانی شد اما بعد از شهادت خطاب رحمه الله  و دو امیر دیگر بقیه امرای امارت خطاب رحمه الله خیانت کرده و به مذاکرات رجوع کردن و به چیزی راضی شدن که آن چیز سبب رضایت روسیه شد. آهسته آهسته صف در هم شکست و یاد مان باشد که در آن زمان نیز همین امرای امارت خطاب به این مذاکرات رنگ دینی می دادن تا اینکه مجاهدین مخلص را نیز فریب داده و در صف خود داخل کردن امارت خطاب سقوط کرد شیشان همچنان مستعمره هست و امروز کسی جرات ندارد حتی روسیه را کافر بگوید چی برسد به اینکه بر ضد ان ایستاده شود .امروز همان دولت شیشان برای مقابله با اسلام و مجاهدین با عساکر روسی یکجا عساکرش را به شام میفرستد و همان حاکم شیشان بعد از یاد کردن اسم پوتین تکبیر میگوید حال شان از کجا به کجا رسید؟

آیا تاریخ دوباره تکرار میشود؟ چون این صلح نسیت بلکه ذلیلی هست و ذلیلی که بعدها خیلی خجالتی را نیز همراه دارد .

تمان این پرسش ها و سوالهای دیگر فکر مسلمین را بخود مشغول می کرد که در اتفاقی قابل پیش بینی آمریکا تمام توافقات را باطل کرد و نمایش صلح را پایان داد.

 آمریکا در مساله ی برجام به ایران خیانت کرد و صدها بار به کشورها و گروههای مختلف قول داده و بعد خیانت کرده . همین چند مدت پیش به کردهای سکولار سوریه هم خیانت کرد بعد از آنکه کردها بیشتر از ۱۴هزار کشته و بیشتر از ۲۵ هزار ناقص در راه آمریکا تقدیم کردند .

آمریکا مزدور می خواهد نه متحد و زمانی که کارش تمام شد مزدوران را رها می کند یا مورد معامله قرار می دهد.

آمریکا تنها به تسلیم شدن مسلمین راضی است و هرگز صلحی شرافتمندانه نمی خواهد.

مسلمین باید در برابر توطئه های آمریکا و متحدینش هوشیار باشند و تنها به خود تکیه کنند. قدرت مسلمین در وحدت تمام مذاهب اسلامی نهفته است. تنها مومنین پشتیبان مومنین هستند و هرشخص یا گروه و حکومت اسلامی که به کفار دل ببندد در دنیا و قیامت پشیمانی به سراغش می آید .

دیدگاهتان را بنویسید