هدف حزب سکولار سوسیالیست دمکرات کردستان ایران،از مونتاژ « اتحادیه علمای دینی کردستان ایران »

هدف حزب سکولار سوسیالیست دمکرات کردستان ایران ،از مونتاژ « اتحادیه علمای دینی کردستان ایران »

ارائه دهنده : انور هورامی / کارشناس جغرافی

مرتدین سکولاریست حزب دمکرات کردستان ایران، (جناح مصطفی هجری) طی اعلامیه ای ایجاد یک اتحادیه اسلامی تحت عنوان “اتحادیه علمای دینی کردستان ایران” را اعلام کردند. اما اینکه اهداف این گروهک به حاشیه رانده شده ی سکولاریست  از اخذ این نقاب دینی جدید ‏چیست حرف و حدیث های بسیار و مواضع ‏چندی را در بر داشته است.  به نظر شما هدف حزب سکولار سوسیالیست دمکرات کردستان ایران ،از مونتاژ  و سرهم بندی کردن عده ای ملای دست چندم سکولار زده  تحت عنوان « اتحادیه علمای دینی کردستان ایران » چیست ؟

ایجاد اتحادیه علمای دینی کردستان ایران توسط جناح هجری حزب دمکرات با در نظر گرفتن سابقه و پیوند تاریخی حزب سکولاریست دمکرات با  استفاده ی ابزاری از احساسات مذهبی و پاره ای خرافات رایج در کردستان، اقدام دور از انتظاری نبود. حزب دمکرات از مذهب و خرافه و عقب ماندگی در کردستان بویژه در سه دهه اخیر در جمع آوری نیرو و گمراه کردن و چشم بندی عوام ، استفاده کرده است.

حزب دمکرات کردستان اصولا` حزبی سکولاریست  بوده و اساساً اعتقادی به احکام شریعت اسلام و اسلامگرایی و علمای دینی نداشته و نخواهد داشت. همانطور که در جای جای اساسنامه و برنامه این حزب سکولاریست در سال های گذشته و همچنین مواضع این گروه این امر مشهود بوده است..  با اینحال، جای این سوال حتی برای کسانی که با سابقه و رابطه ی ابزاری مذهب و حزب دمکرات آشنایی داشته باشند باقی است که آیا اتفاق خاصی افتاده است که حزب دمکرات به یاد تاسیس “اتحادیه ملایان کردستان ایران” افتاده است؟

پس از آنکه با قوت گرفتن خیال پلو حمله آمریکا به ایران خواب و خیال های رهبری وطن فروش حزب دمکرات ،با اتخاذ مشی فدرالیسم که خیال میکرد به موقعیت احزاب سکولاریست کرد در کردستان عراق دست خواهد یافت ، بر باد رفت؛ استیصال سیاسی به پراکندگی در صفوف تشکیلاتی این حزب منجر شد. فدرالیسم هم روی دست رهبری حزب دمکرات ماند. و این درماندگی سیاسی تا جایی پیش رفت که حزب دمکرات دو قسمت شد و عده ی زیادی هم کناره گرفتند .

پس از آنکه بوش رفت و اوباما آمد، امید های حزب سکولاریست دمکرات  به سیاست پوسیده حمله ی دیکتاتوری سکولاریسم به رهبری آمریکا به ایران کاملاً بر باد رفت.  چند روز قبل از صدور اعلامیه ایجاد “سازمان علمای دینی  کردستان ایران” توسط این بخش از حزب دمکرات، مصطفی هجری در مصاحبه خود با روزنامه کردی زبان “میدیا” به این اذعان میکند و اعلام میکند که حزب دمکرات دارد به دنیای واقعی خودش باز میگردد.”

کدام واقعیت؟ اگر منظور نقاب اسلامگرایی است که به کلی با آرمان های حزب فاصله دارد. حزبی که اعضای آن هیچ اعتقادی به پیاده شدن احکام شریعت اسلام در روی زمین نداشته و شب وروز در ماهواره هایشان بر ایزوله کردن و دور کردن دین از امور آموزش و پرورش ، اقتصاد ، سیاست داخلی و خارجی ، حقوق مدنی و جزائی و…. دم زده و فساد اخلاقی موجود در رسانه هایشان زبانزد عام و خاص می باشند کجا و اسلامگرایی کجا؟

در واقع سردمداران حزب دمکرات به خاطر بیداری اسلامی و دموده شدن سکولاریسم  بیش از آنکه درصدد به چالش کشیدن به حاشیه رانده شدن  حزب باشند، نگران پوسیده شدن بیش از پیش تابوی سکولاریسم هستند که مدت ها بر جریان مبارزات کردی سایه انداخته است . رهبریت  این حزب سکولاریست  به خوبی می داند که اسلامگرایی جزء لاینفک کردهای ایران است و این نکته را هم دریافته که اگر حزب نیز و لو در شعار به ترویج اسلامگرایی بپردازد، دیگر جایی برای افکار سکولار در کردستان باقی نخواهد ماند. پس چرا  پس از اینهمه سکوت در برابر دین اسلام  و  واقعیت دین مدار بودن ملت کردستان ، حالا باید با اینهمه تنزل و اقرار به شکست ، از چنین حقیقتی  اینگونه ذلیلانه به آن اقرار می کنند ؟

 اما آنچه که مشهود است آن است که حتی خود کردها و جریانات سکولاریست مسلح کرد وابسته به اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات  کردستان عراق و طرفداران آنها هم  که الان دایگی آنها را برعهده دارند ، این موضع حزب دمکرت  را باور ندارند. دیروز که فدرالیسم در بورس دولت سکولاریست آمریکا بود حزب  سکولاریست دمکرات ایران  “مبتکر” بسیج و جمع آوری قومی کرد و عرب و ترک به هدف سناریوی پاکسازیهای قومی در کردستان ایران و ایران بود، امروز عده ای دین فروش مذهبی را در تقابل با صف مجاهدین فرقه ی ناجیه که خواهان اجرائی شدن احکام شریعت هستند را  علنا پرو بال میدهد. ظاهرا جز پناه بردن به دین فروشان  کار دیگری از حزب دمکرات بر نمی آید. “چنانچه گفته شد حزب سکولاریست دمکرات کردستان ایران پس از سال ها جنگ بی ثمر به خوبی دریافته که اسلامگرایی جزء لاینفک خصایص کردهای ایران است به همین دلیل سعی دارد با جلب نظر علمای اهل سنت، آنها را با سیاست های عوام فریبانه ی خود در بسیج توده ای مردم همراه سازد.

در هر دو مورد، این بار هم مثل دفعات قبل، سر رهبری حزب دمکرات به سنگ میخورد. هرچند مذهب در کردستان ایران از نفوذ قابل توجهی در میان مردم برخوردار است، اما آگاهی از سابقه  و عقاید سکولاریستی حزب دمکرا ت کردستان ایران موضوعی نیست که با نقاب اسلامگرایی از ذهن مردم  مسلمان منطقه و بویژه ملایان اهل سنت  و مجاهدین بیداری اسلامی پاک شود.

به هرحال آنچه که در این گفته، جای خالی آن بیش از پیش مشهود است آن است که جریانات دیگر سکولاریست کردی بیش از آنکه نگران ماهیت نقاب گونه این شعارها باشند، نگران ترویج اسلامگرایی  و شریعت طلبی در میان کردها می باشند. ما به این سکولاریستهای مرتد  این اطمینان خاطر را می دهیم که خیالشان  از جانب حزب دمکرات راحت باشد. چراکه نه مردم  مسلمان کردستان، نه علمای دینی، و نه مجاهدین مسلح باوری به شعارهای این حزب نداشته کما اینکه رهبران حزب  سکولاریست دمکرات نیز معتقد به مواضع خودشان نیستند.

عزیزان ، عصر سوء استفاده از مذهب  و به نام مذهب سر مردم را شیره مالیدن تمام شده است . بیداری اسلامی چنان کوبنده به پیش روی خود ادامه می دهد که هیچ خس و خاشاکی در برابرش نمی تواند مقاومت کند . آینده مال شریعت اسلامی و پیاده شدن احکام الله در روی زمین است . این حقیقتی است اجتناب ناپذیر .

دیدگاهتان را بنویسید