مطالبات مشروع مردم و خطر نفوذ عوامل دشمن

مطالبات مشروع مردم و خطر نفوذ عوامل دشمن

به قلم: آغسار تورکمن

بدون شک در هر سرزمینی در سیستم اجرائی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد ومردم به شیوه های مختلف مدنی خواهان رفع این اشتباهات باشند.همچنانکه در زمان عثمان بن عفان رضی الله عنه پاره ای اعتراضات به برخی از مسئولین اجرائی حکومتی وجود داشت و مسلمین خواهان مطالباتی شرعی بودند.

دشمنان حکومت اسلامی که از دو کانال اصلی جنگ روانی ونرم و سپس جنگ مسلحانه و عملی با مسلمین وارد میدان می شوند سعی می کنند با وارد کردن چند نفر از عوامل نفوذی خود (که معمولاً از کانال دارودسته ی منافقین همیشه در میان مسلمین زندگی می کنند) این مطالبات مسالمت آمیز مردم را به آشوب بکشانند و مسیر را به سمتی ببرند که می خواهند.

اگر در زمان خلیفه ی سوم رسول الله صلی الله علیه وسلم  مردم مطالباتی داشته اند این امر طبیعی خواهد بود که هم اکنون نیز مردم نسبت به پاره ای از مسائل اقتصادی و اجرائی مطالبات، اقتصادی، کارگری‌، شهری، دانشجوئی و …داشته باشند. در چنین موقعیتهائی دشمنان اصلی با طرح نقشه هائی سعی می کنند عوامل نفوذی خود را در این اجتماعات وارد کنند تا تجمعات آرام ومسالمت آمیز مردم را به حرکتی آشوبگرایانه و ضدّ امنیّتی تبدیل کنند و به این شکل از مسلمین بر علیه مسلمین سوء استفاده کنند.

مسلمین از زمان خلیفه ی سوم رسول الله صلی الله علیه وسلم تاکنون چندین تجربه ی ترسناک و فاجعه آمیز داشته اند که در آن یک خواسته ی شرعی اقتصادی یا امنیتی آنها و یا اعتراض آنها نسبت به یک مسئول اجرائی، ابزاری برای سوء استفاده ی عوامل نفوذی دشمن و ایجاد حرکتهای آشوبگرایانه ی ضد مردمی شده است که به کرات دیده ایم چگونه در زمان امویان و عباسیان و عثمانیها دشمنان از این مطالبات شرعی مسلمین سوء استفاده کرده و در نهایت آنها را به سمت و سوی کفر و الحادی مثل مزدکی ها و مانوی ها و بابک خرمدین و غیره کشانده اند.

اینجاست که هم اکنون مسلمین با اینهمه تجربیات ناگوار تاریخی باید هوشیاری خود را حفظ کنند و اجازه ندهند که مطالبات شرعی و آرام آنها ابزاری جهت سوء استفاده ی سکولاریستها و دموکراسی خواهان سکولار و منافقینی شود که هیچ اعتقادی به قانون شریعت الله ندارند و برایشان فرق ندارد این قوانین توسط یک مذهب سنی باشد یا شیعی .

اگر امروزه دشمن از سه کانال جنگ روانی و اقتصادی و عملی قصد سیطره بر ما دارد  باید هوشیار باشیم که عوامل نفوذی دشمن از ما بر علیه ما سوء استفاده نکنند و ما را به سمتی که میخواهند نکشانند. الله تعالی می فرماید:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَکُمْ (نساء/۷۱) ای کسانی که ایمان آورده‌اید ! احتیاط نمائید و هوشیار باشید و آمادگی خود را (برای مقابله با دشمنان ) حفظ کنید.

دیدگاهتان را بنویسید