وضعیت نوامیس اهل سنت در ادلب تحت سلطه ی اقمار جولانی

وضعیت نوامیس اهل سنت در ادلب تحت سلطه ی اقمار جولانی

به قلم: ابوبکر الخراسانی

 با آنکه اهل سنت بارها اعلام کرده اند که اقمار جولانی با منهج سلفیت نجدی و درباری آل سعود در شمال سوریه به نوامیس اهل سنت دست دازی و تجاوز کرده اند اما عده ای خیال می کردند که اینها اتهاماتی از سوی مخالفین به گروه مافیائی است که فی سبیل ناتو (از کالنال حکومت سکولار و مرت ترکیه) در حال جنگ می باشند تا اینکه نور چشمی آنها محیسنی اقرار کرد که تجاوزاتی صورت گرفته است. اینبار موافق و مخالف متوجه شدند که جولانی و متحدین آن در ادلب چه ها کرده اند.

به دنبال این باز اهل سنت از اسارت خواهران مسلمان خود در زندانهای جولانی در ادلب روشنگری هائی انجام دادند تا شاید هر کسی از مریدان احزاب متفرق و مختلف متحد با جولانی چون گروه فتاحی و پس مانده های انصار و… غیرتی در آنها باقی مانده سکوت و حقارت را شکسته و اقدامی جهت آزادی این خواهران انجام دهند، اما باز دیدیم که همه سکوتی خفت بار و حقارت آمیز کردند و این روشنگری ها را تبلیغات سوء مخالفین دانستند تا اینکه باز گروه احرارالشام یکی از متحدین و برادر و هم سنگر خودشان افشاگری کرد و اعلام نمود که بیشتر از ۶۰۰ خواهر مسلمان در زندانهای ادلب و سایر مناطق تحت کنترل این گروههای متحد با جولانی وجود دارد.  البته در برابر این افشاگری دارودسته ی جولانی هم افشا کرده اند که بیشتر از  500 خواهر مسلمان در زندانهای احرار الشام به سر می برند.

بعد از این افشاگری ها همه منتظر بودند که آنهائی که ته مانده ای از غیرت در وجودشان باقی مانده واکنشی نشان دهند تا شاید خواهران اسیر ما از تجاوزات و شکنجه ی این گروههای مافیائی و مزدور نجات یابند اما دریغ از ذره ای شهامت و غیرت از این کورها و لالهای در برابر حق و حقیقت.

انتظار از این گروههای قسی القلبی که همگی منهج سلفیت نجدی و درباری آل سعود را با خود یدک می کشند و همچون آل سعود در راه مصالح و اهداف آمریکا و ناتو در حال جنگ هستند نوعی ساده لوحی و حماقت است. اینها تنها در فضای مجازی به شعار گوئی و غوغا سالاری و عوام فریبی مشغول هستند اما در زمین واقع و فضای مجازی جنایتکاران و ظالمینی هستند که به نسبت مناطقی که در اختیار دارند روی سیاه سایر طاغوتهای حاکم بر مسلمین را سفید کرده اند.

اینها خیال کرده اند که اهل سنت خیانتها و جنایات صدها گروه کوچک و بزرگ سلفی نجدی آل سعود در برابر هم و در برابر سایر جماعتها و احزاب و مذاهب اسلامی را نمی بینند؟

اینها اگر قصد دارند در میان مسلمین همچون یک فکر و مدرسه در میان سایر افکار و مذاهب و تفاسیر و مدارس اسلامی باقی بمانند باید خود را اصلاح کنند و گرنه با تکرار فجایع عراق و سوریه و یمن و لیبی و افغانستان و… نه تنها به خودشان بلکه به تمام پیکره ی اسلامی مسلمین صدمه خواهند زد.

دیدگاهتان را بنویسید