پاتک دشمن در برابر انقلاب و بیداری اسلامی ما

پاتک دشمن در برابر انقلاب و بیداری اسلامی ما

به قلم: مسعود سنه ای

مردم انقلابی و مسلمان ما عملاً به صورت واقعیتی ملموس به کفار سکولار و اشغالگر جهانی و مزدوران محلی آنها و حتی به تمام دنیا نشان داده اند که سلطه پذیر نیستند و زورگوئی را تحمل نخواهند کرد. در پیش گرفتن این واکنش اسلامی در برابر آنهمه ذلیلی حکام دست نشانده ی عربی و غیر عربی نوعی ساختار شکنی محسوب می گردد.

در برابر این ساختار شکنی که تمام منافع مادی و سلطه گری دشمنان را در سرزمینهای مسلمان نشین به خطر می اندازد دشمنان نیز ساکت و بیکار ننشسته اند. از جنگهای متعدد تحمیلی بگیر تا انواع جنگهای روانی و امنیتی و بهانه گیری های متنوع و ایجاد تفرق و تولید جنگ داخلی(شیعی – سنی / سنی – سنی / شیعی – شیعی) و تحریمهای اقتصادی و ترورهای کور و ایجاد اغتشاشات داخلی از طرق عوامل نفوذی و فریب خورده و راه اندازی هزاران شبکه ی مجازی و دهها شبکه ی ماهواره ای و بمباران شایعه و تهمت و دروغ و تطمیع افرادی در داخل و… ؛ تقریباً دشمنان قانون شریعت الله هر چه در دشمنی و غدر و خیانت از دستشان بر آمده کوتاهی نکرده اند. اما نتیجه چه شد؟

مسلمین پخته تر و آگاهتر از گذشته صفهای خود را به هم نزدیکتر کرده، و با پالفته شدن نخاله ها، جنبشی از بیداری اسلامی را به وجود آورده اند که منسجم تر از گذشته به سوی اهداف اسلامی خود به پیش می رود.

در نتیجه باید دانست که تمام تحرکات دشمن در بخش جنگ روانی و اقتصادی و نظامی بر علیه ما درواقع پاتک بیداری و انقلاب اسلامی مسلمین است. اگر اقدامات دشمن به نتیجه نمی رسد و هر بار شکست می خورد به دلیل قدرت انقلاب و بیداری اسلامی مسلمین است.

دیدگاهتان را بنویسید