تشکیک مجریان جنگ روانی دشمن نسبت به آمار پیشرفت حکومتهای بدیل اضطراری اسلامی

تشکیک مجریان جنگ روانی دشمن نسبت به آمار پیشرفت حکومتهای بدیل اضطراری اسلامی

به قلم: مسعود سنه ای

رسالت اساسی و دنیوی حکومت اسلامی این است که با فراهم کردن «أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ» زمینه ی مناسب «فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ» ‏‏را در جامعه پیاده کند.

 کشورهای سکولار سوسیالیست مدعی اند که در زمینه ی تامین نیازمندی های مادی مردم و رفع گرسنگی کارهائی انجام داده اند(أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ) اما با نگاه به تاریخ شوروی سابق و الان کوبا و کره شمالی و کنگو دموکراتیک و بولیوی و چین و… متوجه خواهیم شد نه تنها پس از یک قرن به این هدف نرسیده اند بلکه با به بن بست رسیدن و فروپاشی عقاید آنها و دیکتاتوری پرولتاریای خود ترس را بر مردم تحمیل کرده و یک قدم به «آمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ» هم نزدیک نشده اند چه رسد به اینکه بخواهند زمینه های «فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ» ‏‏را در جامعه پیاده کند. 

در برابر این جناح، ما قرنهاست نظاره گر جناح سکولار لیبرال و سرمایه دار غربی هستیم که مدعی است با آزادی در بیان و پاره ای آزادی های شخصی قصد دارد «آمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ» را در جامعه تحقق بخشد، اما با مرزبندی ها و کنار نهادن قوانین شریعتهای آسمانی و خصوصاً شریعت پیامبر خاتم صلی الله علیه وسلم نه تنها به این مقصود هم نرسیده بلکه با تحمیل دیکتارتوری دین سکولاریسم بر مخالفین دقیقاً در برابر آن نیز قدم برداشته است به گونه ای که هیچ شریعت گرائی از کوچکترین امنیتی برخوردار نیست و اجباراً ترس و ارهاب بر آنها تحمیل شده است.

پس این جناح هم نه تنها در تأمین «آمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ» موفق نبوده بلکه با تحمیل سیستم اقتصادی سرمایه داری خود بر دنیا – هر چند توانسته با تاراج چند قرنه ی سرزمینهای دیگر به رفاه نسبی در سرمین خود آنهم برای طبقاتی خاص دست یابند اما- هرگز نتوانسته اند به فراهم کردن رفاه اقتصادی در سایر سرزمینها و از بین بردن فقر و گرسنگی کمکی کنند (أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ) بلکه خود یکی از عوامل تحمیل فقر و گرسنگی و نا امنی بر سایر سرزمینها بوده اند.[۱]

در نتیجه این جناح سکولار- لیبرال و سرمایه دار غربی هم  نه تنها نتوانسته «أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ» برای تمام افکار و طبقات فراهم کند حتی قدمی به فراهم کردن زمینه های «فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ» نیز نزدیک نشده است چون دین سکولاریسم در اساس مخالف قانون شریعت الله و اجرای احکام و عبادت کامل بوده است؟ مگر بدون آزادی در اجرای قانون شریعت الله و اجرای احکام می توان عبادت را به صورت کامل انجام داد؟ هرگز.

حالا زمانی که حکومتهای بدیل اضطراری اسلامی[۲] سر کار می آیند و با تمام مشکلات اقتصادی و جنگهای تحمیلی جناحهای چپ و لیبرال و نوکران محلی آنها به پیشرفتهای قابل توجهی در هر سه زمینه ی «أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ» و «آمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ» و فراهم کردن زمینه ی مناسب«فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ» دست پیدا می کنند یکی از بزرگترین دغدغه های مومنین اطلاع رسانی دقیق در مورد ارائه ی آمارهای چنین پیشرفتهائی به جامعه بوده است.

با آنکه حکومتهای بدیل اضطراری اسلامی در زمینه های اقتصادی و امنیتی کارهای زیر بنائی و قابل روئیت و واقعی را انجام می دهند اما دشمنان بدخواه خارجی و نوکران داخلی و مجریان جنگ روانی آنها سعی دارند با ایجاد تشکیک در آمارهای قابل روئیت، چنین آمارهای واقعی را زیر سوال ببرند. 

با این وجود با توجه به شرایطی که دشمنان خارجی و داخلی بر ما تحمیل کرده اند هنوز مومنین شریعت گرا نیز در ارائه ی تمام آمار پیشرفتهای جامعه کوتاهیهای قابل ملاحظه ای انجام داده اند به نحوی که می توان گفت حتی از توصیف وضع موجود و ارائه ی کل آن به جامعه نیز عاجز بوده اند.

 این نقص و عیبی قابل ملاحظه است که در صورت عدم رفع آن می تواند کمکی به جنگ روانی دشمن در فریب اذهان عمومی مسلمین باشد.


[۱] هم اکنون نیز آمریکا و انگلیس با تحمیل جنگ بر عراق و لیبی و افغانستان و… با تاراج این سرزمینهای اشغال شده یا از طریق دیکتاتوران و طاغوتهائی چون آل سعود و کویت و امارات و… به رفع نیازهای داخلی خود می پردازند همچنانکه فرانسه نیز با اشغال مالی و الجزائر و آلمان و غیره هم در کنار آمریکا هر گاه مشکل اقتصادی داخلی پیدا می کنند با تراشیدن بهانه ای به اشغال سایر سرزمینها پرداخته و نیازهای خود را با کشت و کشتار و قتل عام دیگران تامین می کنند

[۲]  هر حکومت اسلامی که قبل از «ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» سر کار بیاید بدیلی است که در حالت اضطرار جایگزین شده است و نقش آن را تا رسیدن به چنین مطلوبی ایفا می کند.

دیدگاهتان را بنویسید