تنها راهکار رفع مشکلات اقتصادی

تنها راهکار رفع مشکلات اقتصادی  

به قلم: آغسار تورکمن

هم اکنون آمریکا به عنوان قریش زمان جنگی فراگیر و همه جانبه ی روانی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… را بر تمام مسلمین شریعت گرا و تمام مذاهب اسلامی که قصد دارند محتوای چهار گانه ی دین[۱] را به دین اسلام اختصاص دهند تحمیل کرده است.

اینها حقایق پنهانی هستند که بر اثر رسانه های مختلف برای عموم انسانها با هر سطحی از سواد و آگاهی روشن شده است. فقط چشمی بینا و قلبی سلیم لازم است تا به این حقایق پی برد. در این صورت ما باید بر کارهائی که این قریش زمان و متحدینش می توانند انجام دهند آگاهی داشته باشیم و در برابر این کارها واکنش صحیح نشان دهیم.

به عنوان مثال آمریکا در زمینه ی اقتصادی به ابزار تحریم متوسل می شود، در این صورت ما باید اقتصاد خودمان را درونی کرده و با درون زائی کردن اقتصاد همچون تمام کشورهای مدرن صنعتی سعی کنیم بر اقتصاد مقاومتی سازماندهی شده تکیه کنیم .

در این زمینه بدون شک ما نیز- همچون تمام کشورهائی که این دوران را طی کرده اند تا به امروز رسیده اند – باید یک مرحله ی گذاری را طی کنیم که دارای مشکلات خاص خودش است. طی کردن سختی های این مرحله ی گذار علاوه بر همنوائی عموم مردم نیاز به برنامه ریزی دقیق و علمی مسئولین اجرائی حکومتی دارد . طی کردن کردن این مرحله ی گذار با واردات بی رویه و تولید ضعیف و با خرید محصولات مشابه خارجی که در داخل تولید می شود و در نتیجه ضعف تولید را به دنبال دارد سازگاری ندارد.

 طی کردن این مرحله ی گذار ممکن است چند سال طول بکشد اما تنها راه خنثی کردن تحریمات اقتصادی دشمنان خارجی و یگانه راه علاج معضلات اقتصادی پیش آمده ست. در سایر مسائل عقیدتی، فرهنگی جهت مبارزه با جنگ روانی دشمن نیز باید به همین سبک به داده های خود مراجعه و تأکید کرد.


[۱] ۱- قدرت حکومتی ۲- قانون و برنامه ۳- اطاعت ۴- مجازات کردن و پاداش دادن

دیدگاهتان را بنویسید