امنیت ما به امنیت منطقه گره خورده است

امنیت ما به امنیت منطقه گره خورده است

به قلم: مسعود سنه ای

اگر امنیت را از خانواده به سمت سایر نهادهای اجتماعی سوق بدهیم در واقع ما از امنیت داخلی خود صحبت کرده ایم، اما بخش بزرگی از امنیت ما به امنیت منطقه بستگی دارد. اگر دقت کنیم هم اکنون امنیت منطقه ی ما وضعیت مناسبی ندارد. هم اکنون تمام کفار سکولار جهانی هر یک جهت تأمین منافع خود امنیت سرزمینهای مسلمان نشین اطراف ما را با حضور مستقیم خود یا به وجود آوردن حکومتها و گروههای مزدور و دست نشانده بر هم زده اند.

نفوذ و قدرت گیری کفار سکولار جهانی و مزدوران محلی آنها در سرزمینهای اسلامی در واقع یعنی زنگ خطر برای تمام مسلمین شریعت گرا. اگر می بینیم که آمریکا و ناتو مستقیماً افغانستان و بخشهائی از عراق و سوریه را به اشغال خود در آورده و دهها گروه و حزب جهت تأمین منافعش به وجود آورده و شما به عنوان یک مسلمان شریعت گرا در برابر چنین جنایتی سکوت کرده و بی خیال شده ای در واقع راه را برای به خطر انداختن امنیت داخلی خودت هم فراهم کرده ای.

اگر آمریکا به بهانه ی تأمین امنیت ملی خودش هزاران کیلومتر آنطرف تر وارد سرزمینهای اسلامی ما می گردد و زمانی که از راهی نا امید می شود دنبال راه دیگری برای تسلط بر سرزمینهای ما هستند، شما چگونه است که در برابر چنین جنایاتی سکوت کرده ای و یا واکنشی از خود نشان نمی دهی در حالی که می دانی دفع چنین دشمن اشغالگری فرض عینی است مثل نماز و روزه و … که نیازی به اذن و اجازه ی کسی ندارد؟!

زمانی که ما احساس توانائی کنیم و این توانائی و قدرت را به کار بیاندازیم ، بدون شک دشمن مشرک و سکولاری که همیشه با زبان اسلحه با ما وارد گفتگو شده است به همراه مزدوران محلی اش مجبور به عقب نشینی می شوند، اما اگر ما سهل انگاری کرده و یا از احقاق حقوق خود کوتاه بیاییم، بدون شک دشمن نفوذ کننده و طمع ورز جلوتر آمده و ممکن است باز شاهد تکرار حمله ی مغولها و … باشیم

مغولها نزدیک به ۴۰ سال در سرزمینهای اسلامی شرقی چون ماوراء النهر و ترکستان و افغانستان و ایران مشغول جنایت بودند اما شاه عباسی و علمای آن زمان واکنشی نشان نمی دادند تا اینکه خودش نیز به آن شیوه ی فجیع از بین رفتند و هزاران مسلمان عراق و شام هم به سرنوشت مسلمین ایران و افغان و ترکستان و… دچار شدند.  

هم اکنون لازم است از خودت بپرسی برای حفظ امنیت داخلی و منطقه ای خودت چکار کرده ای؟

دیدگاهتان را بنویسید