دشمن مراقب و در کمین است، در کجا قرار گرفته ای؟

دشمن مراقب و در کمین است، در کجا قرار گرفته ای؟

به قلم: ابوعبدالله جاف جوانرو

اشخاص، گروهها و تفکرات و فرقه هائی که در میان مسلمین به وجود آمده و در برابر وحدت و یکپارچگی مسلمین قرار می گیرند همیشه مورد طمع دشمنان بوده اند تا از آنها برای ضربه زدن به اصل اسلام و حاکمیت آن استفاده کنند.

در همان صدر اسلام زمانی که آن سه نفر[۱] از جهاد فی سبیل الله تخلف می کنند شاه نصرانی غسان شخصاً برای یکی از آنها به نام کعب بن مالک نامه می نویسد و او را با جاه و مقام و ثروت تحریک می کند. این یعنی اینکه دشمن کوچکترین تحرکات ما را تحت نظر دارد آنهم در آن زمان که هیچ یک از امکانات رسانه ای کنونی وجود نداشت.

دشمن در آن زمان از عقوبت کعب بن مالک رضی الله عنه و جزئیات قضایای داخلی کوچک مسلمین با خبر بود و فرق بین این شخص با دارودسته ی منافقین که آنها نیز به رهبری عبدالله بن ابی به جهاد نرفته بودند را نیز می دانست، به همین دلیل برای کعب نامه می نویسند نه عبدالله بن ابی و دهها نفر دیگری که با او بودند؛ در این صورت باید انتظار داشته باشیم که از سایر امور مهم و بزرگ و بخصوص تحرکات جنگی و قدرت نظامی و… مسلمین آگاهی بیشتری داشته باشند.

در کنار این باز ما شاهد اتفاق دیگری در همان صدر اسلام هستیم . زمانی که معاویه در برابر خلیفه و امیرالمومنین مسلمین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه قرار می گیرد باز شاه نصرانی روم برای معاویه نامه ای می نویسد و با جانبداری از او سعی می کند در امور داخلی مسلمین دخالت کند و  جنگ را به آن جهتی که می خواهد هدایت کند.

در طول تاریخ اتفاقاتی از این دست زیاد رخ داده است که عده ای فریب دشمن را خورده اند و  خواسته یا ناخواسته تبدیل به ابزاری در دست دشمن شده اند، که حتی مثل اندلس باعث نابودی خود و سرزمین خود شده اند.

هم اکنون نیز ما شاهد گروهها و احزاب زیادی در میان مسلمین هستیم که فریب خورده اند و  به میل خود در جبهه  ی دشمنان بر علیه سایر مسلمین وارد جنگ شده اند؛ دسته ای دیگر از مسلمین نیز وجود دارند که به خاطر تفکرات و سیاستهای اشتباهی که در مورد مسلمین دارند ناخواسته به عنوان ابزاری در اختیار دشمن قرار گرفته اند .

دو جریانی که به کرات در سرزمینهای مختلف اسلامی مورد سوء استفاده ی دشمن قرار گرفته اند سلفیت خاص نجدیت و اخوان المفلسین[۲] است. این تفکرات در هر سرزمینی که سر بلند کرده اند همیشه فریب نقشه های دشمنان را خورده و ناخواسته در خدمت اهداف دشمنان و ضربه زدن به مسلمین عمل کرده اند.

  باید هوشیار و مراقب بود و در نظر داشت که هم اکنون دشمن بیشتر از قرون گذشته با امکانات رسانه ای مختلف و عوامل نفوذی خود کوچکترین تحرکات فکری و جناح بندی های ما را زیر نظر دارد؛ در این صورت خود را ابزار دست دشمنان و عاملی جهت ضربه زدن به مسلمین و  مسخره تاریخ نگردانیم.


[۱] وعلی الثلـثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت وضاقت علیهم انفسهم و….

[۲]  گروه منحرفی که سعی دارد خود را به ناحق به جریان مبارک اخوان المسلمین بچسباند.

دیدگاهتان را بنویسید