کفار سکولار باید منتظر عواقب توهین به قرآن و شریعت باشند

کفار سکولار باید منتظر عواقب توهین به قرآن و شریعت باشند

به قلم: ابوسلیمان هورامی

با آنکه کشتار مسلمین توسط کفار سکولار جهانی و مرتدین سکولار و دست نشانده ی محلی غم بزرگی است اما زمانی که کفار سکولار جهانی و مرتدین سکولار محلی در توهین و اهانت به الله تعالی و قرآن و رسول الله صلی الله علیه وسلم  قرآنها را سوزاندند و کاریکاتورهائی توهین آمیز از رسول الله صلی الله علیه وسلم نشر دادند یا حتی در فکر برگذاری جشنواره ای در این زمینه هستند و حتی در فضای مجازی و رسانه های خود توهین به مقدسات مسلمین را مُد و افتخار می دانند، غم کشتار عزیزانمان توسط این جانیان ناچیز و کوچک شد و این غمهای بزرگ ما را مصداق «فَأَثَابَکُمْ غَمّاً بِغَمٍّ» نموده است.

اگر نزد شما سکولاریستها توهین به الله تعالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم و کلام الله و قانون شریعت الله  آزادی بیان و دموکراسی است و  آزادی بیان و دموکراسی شما در برابر دین اسلام و مقدسات آن هیچ ظابطه ای ندارد پس آزادی عمل و واکنش شرعی و دفاع مشروع ما را نیز پذیرا باشید . باذن الله پاسخ ما به این توهینهای آشکار شما دیدنی خواهد بود نه خواندنی و شنیدنی.

دیدگاهتان را بنویسید