پیشرفت و ترقی شعاری برای جنگ با قانون شریعت الله

 پیشرفت و ترقی شعاری برای جنگ با قانون شریعت الله

به قلم: مسعود سنه ای

ترقی و تحول در مسائل مادی یکی از سنتهای الهی است که باید از آن استقبال نمود و به شیوه ای آن را مدیریت کرد که هم با ارزشهای اسلامی هماهنگ باشد و هم جامعه را به پیش ببرد. در این صورت اولین قدم این است که ما باید بدانیم که برای جامعه ی ما کدام مدل از پیشرفت لازم است؟

نزدیک به یک قرن است که عده ای با سوء استفاده از واژ های ترقی و پیشرفت، خیانتهای غیر قابل انکار و وحشتناکی را در برابر دین و فرهنگ و حتی جامعه ی مسلمین مرتکب شده اند و با نام خدمت و مردم و …ضربات سهمگینی را بر ملت ما وارد کرده اند.

تمامی سکولاریستهائی که رسماً به جنگ با قانون شریعت الله و فرهنگ اسلامی ما آمده اند شعارشان توسعه و پیشرفت بوده است. اینها با آنکه همیشه مزدور و دست نشانده ی کفار سکولار جهانی بوده اند و بر رهبران صادق و آزادیخواه شریعت گرا انواع محدودیتها و زندانها و تبعیدها و اعدامها را تحمیل کرده اند، اما در زمینه های اساسی و زیر بنائی نیز غیر از فساد عقیدتی و فکری و اخلاقی و جنسی برای ملتهای ما پیشرفتی به ارمغان نیاورده اند.

تمام این خیانتها و فجایع سکولاریستهای محلی تحت نام پیشرفت و ترقی انجام گرفته است و با همین شعارهای عوام فریبانه چندین دهه است به ملتهای مسلمان ضربه زده اند. البته در سطح جهانی هم تمام سکولاریستهای جهانی چون انگلیس و هلند و فرانسه و آمریکا و… با همین بهانه ی ترقی خواهی و نوسازی و دموکراسی جنایات و قتل عامها و خیانتها وجنگ افروزی ها و کودتاها و غارتهای خود را توجیه کرده اند.

 به این شیوه کفار سکولار جهانی و سکولاریستهای خائن محلی از نام پیشرفت و ترقی سوء استفاده کرده اند.پس  بگذار خائنین سکولار تا می توانند در رسانه های خود سرو صدا کنند و شعار دهند چون ما کارنامه و عملکرد آنها را در اختیار داریم.

تاریخ این یک قرن گذشته واضح ثابت کرده است که تنها مسلمین شریعت گرا هستند که می توانند مدل پیشرفت شرعی خود را به مسلمین ارائه دهند که نه تنها حافظ ارزشهای اسلامی و استقلال و عزت آنهاست بلکه در زمینه های مادی و تکنولوژی هم ترقی و پیشرفت واقعی را به ارمغان خواهد آورد.

دیدگاهتان را بنویسید