علت پیشروی های سریع حکومت بشار اسد و سرانجام گروههای مسلح معارض

علت پیشروی های سریع حکومت بشار اسد و سرانجام گروههای مسلح معارض

به قلم: عبدالله مهاجر

کسانی که خارج از سوریه هستند خیال می کنند که مثلاً آنهمه گروه مسلح موجود در ادلب و اطراف آن دارای ارتشی منظم و سازمان یافته هستند. اما واقعیت آن است که ٩٠٪ جنگها به صورت محلی صورت می گیرد . یعنی هر روستا و محلی به تنهائی از خودش دفاع می کند؛ به همین دلیل می بینیم آن روستاها و محلهائی که نیروهای کمتری دارند به راحتی توسط حکومت مرکزی تصرف می شوند.

اگر همه ی ما دیدیم که به عنوان مثال اقمار جولانی روستای التح را تصرف کردند و گروههای محلی را از این محل بیرون راندند و بعد شروع کردند به جشن و شادمانی، همین یکی دو روز گذشته شاهد بودیم که در غیاب این گروههای محلی چگونه دارودسته ی جولانی با یک حمله ی ساده ی حکومت مرکزی سوریه به راحتی فرار را بر قرار ترجیح دادند و بدون کوچکترین مقاومتی منطقه را تحویل نیروهای بشار اسد دادند.

قبل از هجوم به حومه ی حماة خواسته ی حکومت مرکزی سوریه با ترکیه (ناتو) تنها گشت زنی دوریات مشترک و خاتمه بخشیدن به گروه جولانی و اقمار آن بود اما هم اکنون خواسته ی آن ورود مؤسسات اداری و مدیریتی نظام به ادلب و  بیرون راندن گروه جولانی و اطرافیان آن است.

بدون شک این پیشروی ها که بر اساس معاملات حساب شده ای صورت می گیرد تا زمانی که المؤسسات الخدمية  حکومت مرکزی در ادلب جایگزین شوند ادامه خواهد داشت، و آخرین ضربات هم پس از طی شدن این مرحله انجام خواهد شد.

این سرانجام تمام کسانی است که خواسته یا ناخواسته فی سبیل ناتو و آمریکا می جنگند و طبق نقشه های دشمنان به پیش می روند. فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ؛ آیا کسى هست که پند گیرد؟

دیدگاهتان را بنویسید