روسیه در کردستان سوریه مزدوران خاص خود را از نیروهای اوجالان تشکیل می دهد

روسیه در کردستان سوریه مزدوران خاص خود را از نیروهای اوجالان تشکیل می دهد

به قلم: کیوان مریوانی

مزدوران اوجالان که تا به حال برای همه ی قدرتهای سکولار جهانی و منطقه ای بر علیه منافع ملت مسلمان کورد مزدوری کرده اند این بار روسیه هم تصمیم گرفته است همچون آمریکا بخشی از این مزدوران را برای خود نگه دارد و در راه اهداف خود خرجشان کند.

به همین دلیل دو مرکز اسم نویسی را در شهرهای عامودا و تل تمر  راه انداخته و در حال جذب نیرو است. بدون شک هیچ کافر اشغالگر خارجی و طاغوت محلی نخواهد توانست مزدورانی خائن تر از کوردهای سکولار را گیر بیاورند که هم به راحتی دین مردم خود را می فروشند و هم خاک و مردم و ناموس و  خون کوردها را در راه اهداف دشمنان ملت کورد حراج کنند.

اینها به قول کوردها به همان « نانە سکی» نان بخور و نمیر قناعت می کنند و قادرند تمام اهداف دشمنان ملت مسلمان کورد را نیز برآورده کنند. البته این اربابان اگر مثل یک کارگر کارشان با این مزدوران تمام شد به راحتی آنها را رها می کنند.

کید و مکر دشمنان سکولار جهانی و مزدوران سکولار محلی آنها کە صرفا منافع خویش را دنبال میکنند بسی واضح و آشکار است و متاسفانە بیشتر مردم مسلمان قربانی صحنە و میدان بودە اند و کمترین تلفات از آن دشمنان قانون شریعت الله و ملتهای مسلمان بودە است !!

به نظر شما شرایط حاکم بر مبلغین اهل سنت جامعه چگونه است که علارغم بالا بودن فهم سیاسی ملت سیاست زده  ما باز در دام آشکار قدرت مداران سکولار جهانی گرفتار می آید؟

آیا وقت آن نرسیده است که مسلمین دست از مزدوران و خائنین به دین و ملت خود بکشند و این مزدوران را با اربابان سکولار جهانی شان چون آمریکا و ناتو و روسیه و… تنها بگذارند؟

دیدگاهتان را بنویسید