خلاص شدن از اشتباهات نجدیت و بازگشت به منهج اهل سنت

خلاص شدن از اشتباهات نجدیت و بازگشت به منهج اهل سنت

به قلم: ابوصلاح الدین الکوردی

بنده در مقاله ای تحت عنوان «مسیر اصلاح دوله تنها خلاص شدن از اشتباهات نجدیت و بازگشت به اهل سنت» که در همین سایت بنیان جهاد علیه دین سکولاریسم نشر شده بود در پاسخ به ۳ سوال برخی از مناصرین دوله نکاتی را ارائه داده بودم که در کانالهای برادرانمان جوابیه ای نوشته بودند که شایسته می دانم نکاتی را خدمت همه عرض کنم:

بنده گفته بودم که :

  • در همان سوال اولش برای بالاتر از ۹۵ درصد از اهل سنت دنیا که با عذرهائی شرعی و با تأویلاتی از منابع شرعی نزد قبور دعا هائی می کنند هیچ عذری غیر از اکراه قائل نشده و مستقیما همه را تکفیر کرده است . این منهج «نجدیت»ی است که با آل سعود متولد شده و هیچ ربطی به منهج اهل سنت ندارد .

این عزیزان در جواب فرموده اند که :

  1. آمار عجیب غریب مذکور سندیت ندارد
  2. امور دین به سه قسمت تقسیم می شوند (۱- اصل دین : کفر به طاغوت و ولاء و براء و توحید و شرک و علم به لا اله الا الله و مقتضای آن . ۲- المسائل الظاهره : مثل حلال و حرام و…۳- المسائل الخفیه …)

در هر صورت در موارد اصل دین غیر از مکره قائل به عذری برای مسلمین نیست و در المسائل الظاهره نیز تنها برای تازه مسلمانان و افراد تربیت شده در مکانهائی مثل بادیه که امکان دسترسی به مسجد و مصحب برایشان وجود ندارد قائل به عذر است . 

در پاسخ به این عزیزان باید گفته شود که :

  • در سوال دوم هم بدون اشاره به منهج اهل سنت مستقیما رفته اند سراغ منهج «نجدیت» . یعنی تقلید محض و کورکورانه از تفسیر و تأویل علمائی که با آل سعود متولد شده اند.
  • در آخرین سوال هم رفته سراغ تکفیر علی تعیین تمام شیعیان ۱۲ امامی و صدور حکم ارتداد آنها ، آنهم بدون گذراندن آنها از ۴ فیلتر اصلی مورد پذیرش اهل سنت که عبارتند از : ۱- اثبات جرم ۲- تأئید جرم توسط الله و رسولش ۳- شروط تکفیر ۴- موانع تکفیر . در واقع در این بند هم به صراحت منهج اهل سنت را رد نموده و کورکورانه چسبیده اند به مراجع تقلید «نجدی»خاص خودشان .

ما به صراحت در همین چند سوالی که مطرح شده می توانیم به انحراف این اشخاص از منهج اهل سنت در مسأله ی عذرهای شرعی که قانون شریعت الله برای مسلمین قائل شده ، و مراحلی که برای تکفیر یک مسلمان اهل قبله نزد اهل سنت رایج است پی ببریم  .

باید با تأئید سوال دوم این افراد گفت: منهج این اشخاص در این مسائل و تعریف از اصطلاحات دیگری چون «مشرکین» و «اهل بدعت» بر اساس «نجدیت» است نه «اهل سنت» . و عزیزانی که قصد اصلاحات در گروه  دوله یا سایر گروههای سلفی نجدی را دارند ابتدا باید از دایره ی تنگ «نجدیت» خارج شده و دوباره وارد دایره ی وسیع اهل سنت شوند .

دیدگاهتان را بنویسید