فتوا و عمل متضاد هامان ها و اقمار جولانی

فتوا و عمل متضاد هامان ها و اقمار جولانی

به قلم: کیوان مریوانی

گرایش به وحدت با تمام مسلمین صرفنظر از مذهب و تفسیری که دارند و پرهیز از شرک تفرق و جنگ داخلی دلیل بر راستی و صداقت شخص و گروه جهادی است، و کسی که در حرکت به سوی وحدت سابقه ای نداشته و در نصرت و قدرت بخشیدن به این دین از کانال شورای اولی الامر تمام مذاهب اسلامی مشکلاتی را برداشت نکرده باشد و اهل صبر نباشد، نمیتواند رهبری و فرماندهی را به عهده بگیرد.

هر قدر هم که علم و زیبایی سخن داشته باشد اگر او عملاً  به برداشت و تاویلی خاص از اسلام چسبیده و بخواهد این را بر سایر تفاسیر و مذاهب اسلامی تحمیل نموده و به تفرق و جنگ داخلی دامن بزند، و در عین حال شعار وحدت و اتحاد امت اسلامی و… سر دهد، به چیزی که آنرا ندارد تظاهر کرده و او مانند کسی است که لباس دروغین پوشیده.

و مومنین چقدر نیازمند اند به عدالت و نوآوری در این زمانه ای که نوآوران و منافقان و تاجران در آن زیاد شده اند.

یکی از این نوآوران در عصر ما  صدها گروه مسلح سلفی نجدی هستند که غیر از تفسیر شیخ خودشان حتی تفسیر شیخی دیگر که سلفی نجدی هم باشد را قبول ندارند چه رسد به اینکه تفسیری از مذاهب دیگر را برتابند، به همین دلیل به سادگی جنگ زبانی و اگر توان داشته باشند جنگ مسلحانه را بر مخالفین تحمیل کرده و پیام آوران شرک تفرق و سستی و بی ابهتی برای مسلمین و تقویت کننده جبهه ی  کفار اشغالگر خارجی و مرتدین محلی خواهند بود.

ما حداقل دیدیم که در سوریه به عنوان مثال صدها گروه سلفی نجدی چه بر سر سلفی های نجدی مخالف خود و سایر گروههای اهل سنت آوردند. جبهه ی بیع شام جولانی یکی از همین گروههائی است که دستش به خون هزاران مسلمان سلفی نجدی مخالف خودش آلوده شده چه رسد به مخالفین اهل سنت غیر سلفی آن.

هیئت بیع شام جولانی مدعی است که روسیا اشغالگر است، اما در برابر زمانی که ارتش ناتو از کانال حکومت سکولار ترکیه وارد باب و عفرین و حتی ادلب شده است رانه تنها اشغالگر نمی نامد بلکه برای پیروزی ارتش ناتو بر سایر گروههای سلفی نجدی چون دوله و… ابراز رضایت و شادی می کنند و حتی چنین اقداماتی را پیروزی انقلاب مبارک شام قلمداد نمودند .

این فتوای متضاد هامان ها و اقمار جولانی است که می بینید. به نظر شما تضاد، شکست و رسوائی بالاتر از این می تواند برای یک جریان فکری وجود داشته باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید