شرکت جولانی و تجارت با خون و ناموس و مال اهل سنت سوریه

شرکت جولانی و تجارت با خون و ناموس و مال اهل سنت سوریه

به قلم: ابوخالد کوردستانی

ما بارها دیده ایم که شرکت دارودسته ی جولانی که با خون و ناموس و مال اهل سنت سوریه تجارت می کند با ارتش ناتو(از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه) از معبرهای مختلفی چون معبر أطمة به سمت دارة عزه و سایر مکانها حرکت کرده اند و حتی آنها را اسکورت کرده اند که دیگر فصائل به آنها صدمه ای نزنند!!. 

باز به یاد داریم که حسام سلامة یکی از قیادات حرکة احرار الشام می گفت هیئت تحریر الشام برای خودش حقی قائل شده است که برای دیگران قائل نیست. آنها بیشتر از ۱۴ فصیل را نابوده کرده اند که حجت آنها ورود ترک ها به خاک سوریه بوده است ولی امروز خودشان اولین افرادی هستند که از ترک ها استقابل می کنند. 

بله، دارودسته ی جولانی زمانی بیشتر از ۱۴ جماعت مسلح تماماً سلفی نجدی را نابود کرد و در نابودی دوله که آنهم دارای منهج سلفی نجدی بود مشارکت کرد و با صدها گروه سلفی نجدی دیگر چون احرارالشام و جیش الاسلام و … جنگهای فرسوده ای به همین بهانه انجام داد و خون هزاران جوان اهل سنت را ریخت و … آنوقت همین الان خودش بدتر از آنها تبدیل شده است به مجری توافقات آمریکا و ناتو در خاک سوریه .

اینجاست که یاد سخنان ابو الحسن الکویتی شرعی منشق شده از شرکت تخریب جولانی می افتیم که موکدا می گفت که الجولانی برای محقق شدن مصلحت وجود خودش و مکاسب قدرت فعالیت می کند. اما عجیب این است که افرادی قصد دارند تا لباس حکمت بر تن این حوادث بکنند و چشمان خودشان را بر روی حقیقت الجولانی بسته اند.

گروههائی چون پس مانده های انصار و گروه چند نفره ی فتاحی و… با چه مجوزی تبدیل شده اند به مجریان طرحهای ناتو و آمریکا از کانال جولانی معلوم الحالی که چهره ی واقعی اش برای  احمق ترین انسانها نیز آشکار شده است؟

تا کی قرار است با خون و ناموس و خاک و مال اهل سنت تجارت کنید؟

آیا زمان آن نرسیده که از این تجارت ننگین و مشارکت در آن حتی با یک کلمه هم که شده دست بکشید؟

دیدگاهتان را بنویسید