مشخصه های بارز امارت اسلامی طالبان به صورت مختصر

مشخصه های بارز امارت اسلامی طالبان به صورت مختصر

به قلم: حافظ احمد شاه (زید کنسکی) / فراه

یکی از مشخصه های امارت اسلامی افغانستان برخورد با سایر مسلمین بر اساس منهج و فقه حنفی و چهار مذهب اهل سنت بوده است به همین دلیل است که می بینیم علاوه بر اتحاد با تمام مذاهب اسلامی اهل سنت با شیعیان افغانستان نیز متحد شده و بیعت آنها را پذیرفته است.

دومین مشخصه ی بارز و اصلی امارت اسلامی افغانستان تمرکز بر تطبیق شریعت الله است . در این راستا هیچ مذهبی را مجبور نمی کند که حتماً طبق فقه حنفی آنها عمل کند بلکه شیعیان طبق فقه خاص خودشان و عده ای حنبلی هم وجود دارند باز طبق فقه خودشان به تطبیق شریعت الله می پردازند . البته بنا به دلایلی در مناطقی فعالیت سلفی های نجدی آل سعود را ممنوع کرده است.  

علاوه بر این یکی دیگر از مشخصه های امارت اسلامی مردمی بودن و داشتن پشتوانه ی مردمی آن است. یعنی مجاهدین امارت اسلامی ساکنین همان محلی هستند که در آن جهاد می کنند و علاوه بر آن از نظر مادی و خوراک و… هم توسط اهالی همان محل تغذیه می گردند.

با این دو مشخصه ی مهم و همچنین داشتن دشمنی مشترک به نام آمریکا (قریش زمان) به عنوان پرچمدار یکی از «۳ابزار» برتر اما موازی در افغانستان – با آنکه پیمانی با دشمنان آمریکا نبسته است- توانسته است ارتباط خود با مخالفین آمریکا را طبق موازین شرعی به پیش ببرد.

یعنی با آنکه با روسیه و چین و … پیمانی نوشته شده ندارد اما سیاستهایش به گونه ای تنظیم شده که از تعداد دشمنان کاسته و بر دشمن اصلی و قریش زمان یعنی آمریکا متمرکز شود .

در این صورت :

  1. اتحاد با تمام مذاهب اسلامی
  2. تطبیق شریعت الله
  3. مردمی بودن
  4. تمرکز بر دشمن اصلی و قریش زمان(آمریکا) و کاستن از تعداد دشمنان

مشخصه های بارز امارت اسلامی افغانستان هستند .

دیدگاهتان را بنویسید