اردوغان و اسلامگرائی آن مابین گفته ها و اعمال خودش و ادعای پیروان

اردوغان و اسلامگرائی آن مابین گفته ها و اعمال خودش و ادعای پیروان

به قلم: کیوان مریوانی

اردوغان نه در اساس نامه ی حزبی اش و نه حتی در سخنرانی ها و تبلیغات انتخاباتیش هرگز ادعای تبعیت از قانون شریعت الله و یا امامت مسلمین و یا جهاد با کفر و ارتداد داخلی و مفاسد اخلاقی و تن فروشی و سایر امور غیر شرعی موجود در ترکیه را نکرده است، بلکه در مناسبتهای مختلفی به صراحت تمام اعلام می کند که سکولار است و سکولار می ماند و بخشی از ارتش سکولار ناتو بوده و برایش تطبیق دموکراسی سکولاریستها بر هر چیز دیگری ارجعیت دارد؛ و علاوه بر این اعلام می کند که ادامه دهنده ی سیستم سکولار ترکیه و حاکم چنین سیستمی و مدافع منافع کشور سکولار خودش است.

در راستای همین منافع سکولاریستی کشور سکولار ترکیه است که به عنوان بازوی ناتو سالها در قتل عام مردم مسلمان افغانستان و سومالی و عراق و سوریه و اخیراً در لیبی مشارکت دارد. پس گفتار و اعمال اردوغان بدون ابهام و مشخص و واضح است.

حالا سوال اینجاست چرا عده ای از  مُلاها و پیروانش مثل عبدالرزاق مهدی و قرضاوی ساکن قطر پایگاه نظامی آمریکا و ابوبصیر طرطوسی ساکن انگیس و اردن نشینها و غیره بدون آنکه اردوغان ادعائی داشته باشد به عنوان خلیفه ی مسلمین و امام مسلمین و … تزکیه اش می دهند و صفاتی را به اردوغان نسبت می دهند که اردوغان سکولار هرگز ادعای داشتن آنها را نداشته است؟

ما صداقت اردوغان را قبول کنیم یا دروغ این مُلاها و شیوخ را؟

دیدگاهتان را بنویسید