یک بام و چند هوای القاعده ی شیخ ایمن الظواهری و تمایز آن با القاعده ی شیخ اسامه بن لادن تقبله الله

یک بام و چند هوای القاعده ی شیخ ایمن الظواهری و تمایز آن با القاعده ی شیخ اسامه بن لادن تقبله الله

به قلم: ابوصلاح الدین الکوردی

القاعده ی مادر که از زمان دکتر عبدالله عزام تقبله الله در حال شکل گیری بود و در زمان شیخ اسامه بن لادن تقبله الله سازماندهی و به عنوان قدرتی جهانی در میان تمام سرزمینهای مسلمان نشین اعلام موجودیت کرد در واقع دارای منهجی واضح و روشن و مشخصی بود که از آموزه های امام شهید باذن الله سید قطب تقبله الله سرچشمه گرفته بود .

بر این اساس منهج القاعده ی دکتر عبدالله عزام و شیخ اسامه بن لادن تقبلهما الله منهج مشخصی داشت که بر دشمن اصلی و (قریش کافر زمان) یعنی آمریکا و متحدینش متمرکز شده بود و از هر گونه تفرق و جنگ داخلی میان مسلمین و یا درگیر شدن با حکومتها و امارتهای اسلامی موجود و حتی هر گروه و نهضت و حرکت مردمی که بوئی از اسلامخواهی داشت بدون در نظر گرفتن مذهب آنها  پرهیز می نمود.

چون در افغانستان بود به امارت اسلامی افغانستان بیعت نمود در حالی که تمام سلفی های نجدی مجاهدین افغان را مشرک و اهل بدعت و غیره و حتی کسانی چون ابومحمد مقدسی دکتر عبدالله عزام تقبله الله را مدافع مشرکین می نامیدند و زمانی که جند الله به رهبری عبدالمالک ریگی می خواست خودش را جزئی از القاعده معرفی کند و کلیپ نشر داد و… اما شیخ اسامه هرگز بیعتش را نپذیرفت و هرگز جنگ مسلحانه بر علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران را تائید نکرد . بلکه در هنگام جنگ ناتو و آمریکا بر علیه طالبان ایشان ناموس خودش را به دست رهبر ایران سپرد و…

پس از شهادت شیخ اسامه – نحسبه شهیدا و الله حسیبه – منهج القاعده با رهبر شدن ایمن الظواهری از منهج سید قطب تقبله الله به منهج سلفی نجدی شیخ محمد بن عبدالوهاب تغییر یافت و همین تغییر منهج باعث تغییر رفتار و حتی ایجاد تفرقها داخلی در میان القاعده ی مادر نیز گشت.

منهج سلفی نجدی القاعده ی ایمن الظواهری از یکطرف می گوید مبایع طالبان است اما در هیچ چیزی تابع طالبان نیست و کلاً در افغانستان خنثی شده است:

  • امارت اسلامی ایران را حکومتی اسلامی و شیعه را مسلمان می داند اما القاعده ی ایمن الظواهری در برابر این سیاست قرار گرفته
  • القاعده ی ایمن الظواهری در سوریه سربازان ترک را به ادلب دعوت کردند و محامی آنها شدند و هرکس را که مخالف این امر بود به تهمت خارجی بودن بازداشت کردند و تابع نقشه ها و دستورات ناتو و آمریکا و همکار جولانی است اما الشباب فرع القاعده در صومالی بر علیه ناتو در حال جنگ است.
  • به بهانه ی خوارج بودن مجری جنگ مسلحانه بر علیه جماعت ابوبکر بغدادی در سوریه و یمن بود که هر دو دارای منهج سلفیت نجدی هم هستند در حالی که هیچ یک از آنها نتوانسته اند خوارج بودن دوله را ثابت کنند، این در حالی است که ادعای وحدت میان تمام مسلمین را دارد در حالی که حتی نمی تواند با همفکران سلفی نجدی خودش هم متحد گردد.
  • و….  

این است نتیجه ی منهج سلفیت نجدی که وارد هر جماعت و جامعه ای شد کلاً ثمره اش تفرق است و آشفتگی و ضعف و ذلیلی برای مسلمین و تقویت جبهه ی دشمنان قانون شریعت الله….

چون نه مسلمین را آنچنانکه شایسته ی منهج اهل سنت است می شناسد و نه دشمن شناسی شرعی و درجه بندی شرعی دشمنان را بلد است و…

سلفیت خاص نجدیت وارد جهاد چچن شد و آن را نابود کرد وارد جهاد یمن و افغانستان و لیبی و … هم شده که داریم ثمره اش را می بینیم .

آیا قرار نیست اهل سنت بیدار گردد؟

دیدگاهتان را بنویسید