دارودسته ی جولانی و سرقت پس مانده های جیب فقراء اهل سنت سوریه

دارودسته ی جولانی و سرقت پس مانده های جیب فقراء اهل سنت سوریه

به قلم: مجاهد مهاجر

دارودسته ی جولانی که بیعت مرگ داده بودند نشان دادند که بیعت فرار به مناطق آمنة  و غیر جنگی را بسته و از نظر عسکری دچار فشل شده اند. اما این گروه تنها به این بسنده نکرده و در همین مناطق آمنة نیز اقدام به سرقت پس مانده های جیب فقراء کرده اند.

دارودسته ی جولانی نه تنها در این سرمای وحشتناک خيمة و چادری در اختیار آواره ها قرار نداده است بلکه امروز ۱۰ دولار  بر هر ماشینی فرض کرده که سبزیجات و مواد غذائی کمکهای مردمی از شهر الباب را به این آواره ها در  كفرلوسين می رساند. یعنی مردم فقیر و آواره یا باید برای کمکهای مردمی از جیب خودشان هزینه ی ماشینها را بدهند یا باید راننده ها متقبل شوند که معمولا بر گردن نیازمندان بیچاره می افتد.

این یکی از چره های دارودسته ی جولانی است. گروه جولانی و گروهکهای همسو با او را تنها کسانی خوب می شناسند که از نزدیک با آنها در ارتباط بوده باشند. جولانی با خیانت به امیرش و دهها گروه موجود در سوریه کارش را شروع و ادامه داده و هم اکنون نیز با خیانت به مسلمین فقیر و آواره به جنایات خود ادامه می دهد.

این گروه مافیائی انگار رحمی در دلش وجود ندارد.

خودتان گوش دهید و بدانید در این فصل سرد چه بر سر فقراء و نیازمندان آواره ی اهل سنت می آورند:

https://www.gulf-up.com/e1q09b9upq0a
https://www.gulf-up.com/vpnvmhc7zkjp

دیدگاهتان را بنویسید