گروههای مسلح شام : جهاد فی سبیل ناتو و ترکیه تا کی؟

  گروههای مسلح شام : جهاد فی سبیل ناتو و ترکیه تا کی؟

به قلم: ابوبکر الخراسانی

عده ای مدتهاست که لجبازانه طبق نقشه های  ترکیه با طرفهای روسی و غیره در حال جنگ مسلحانه در شمال سوریه هستند. این عده نه مثل گروههائی چون ارتش آزاد صادقانه می گویند که برای دموکراسی و طبق نقشه های آمریکا و سایر طرفهای بین المللی در حال جنگ هستند و نه می توانند مستقلاً و طبق قانون شریعت الله به جنگ خود ادامه دهند.

اعلان و شروع جنگ دست کفار سکولار جهانی و مرتدین منطقه ای چون حکومت سکولار ترکیه است، به همین ترتیب اعلان صلح و آتش بس و عقب نشینی و پیشروی هم دست همین قدرتهاست. حتی این گروهها قادر به تحکیم شریعت الله نیستند و بهانه ی آنها این است که باید مردم داری کرد و… .

در بهترین نگرش باید گفت دسته ای از اینها مثل مسلمین مکه هستند که از مناطق تحت کنترل کفار مشرک و سکولار قریش به مدینه هجرت نکرده بودند و مجبور بودند طبق نقشه های آنها عمل کنند، درحالی‌که کفار مکه آنان را از اظهار اسلام و انجام عبادات و شعائر دینی‌شان بازداشته و چه بسا که اجبارا آنان را با خود به جنگ علیه مسلمانان می‌کشاندند.

 پس نازل شد: «هرآینه آنان که فرشتگان‌» یعنی‌: ملک‌الموت و همکارانش «جانشان را می‌گیرند» با قبض ارواحشان «در حالی‌که بر خویشتن ستمکار بوده‌اند» با هجرت نکردن از دیار کفر. پس ظلم وستمشان بر خویشتن‌، همزیستی با کفار و ترک فریضه هجرت است .

«فرشتگان به‌ایشان‌» یعنی‌: به این مسلمانان ستمکار باقی مانده «می‌گویند: شما در چه حال بودید»؟

این سؤال‌، سؤالی توبیخی است‌، یعنی‌: موقف شما دربرابر دینتان چگونه بود؟ آیا شما با وجود همزیستی با کفار و ترک هجرت‌، اهل دیانت هم بودید؟! یا معنی این است‌: آیا شما در زمره اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم بودید، یا در زمره‌مشرکان‌ (سکولاریستها)؟

آنان پوزش خواهانه «پاسخ می‌دهند: ما در زمین از مستضعفان بودیم‌» که به اظهار دین و هجرت از سرزمین خویش توانا نبودیم‌.

فرشتگان در رد این‌سخنشان سرزنش کنان «می‌گویند: مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید» و خود را از زیر بار ستم کفار نجات داده همراه با مسلمین به عبادت خدا بپردازید؟ چرا! شما این امکان را داشتید زیرا انسان اگر به کاری تصمیم بگیرد، حتما راهکار آن را هم پیدا خواهد کرد.«پس آن گروه جایشان دوزخ است و چه بدجایی است‌» یعنی‌: آن گروه مسکن و مأوایی جز دوزخ ندارند و چه بد جا و چه بد سرانجامی است‌.

هم اکنون گروههائی که تحت فرمان و نقشه های کفار سکولار جهانی چون آمریکا و ناتو(از کانال حکومت سکولار ترکیه) می جنگند و مجبور به انجام اعمال ضد شرعی هستند تا کی می خواهند فریب دعوتگران به سوی جهنم و الرویبضه را بخورند و با حکمت تراشی و مصلحت تراشی های غیر شرعی به خود و دیگران ظلم کنند؟

دیدگاهتان را بنویسید