ارائه جنس تقلبی از دین ابزاری جهت ستم پذیری (۲)

ارائه جنس تقلبی از دین ابزاری جهت ستم پذیری (۲)

ارائه دهنده: ابوعبدالله موکریانی

 دیکتاتوری سکولاریسم به چیزی غیر از قوانین سکولاریستی راضی نیست و هرگز حاضر نخواهد شد که قوانینی غیر از قوانین سکولاریستی بر جامعه حاکم گردد حتی اگر اکثریت مردم هم خواهان این قوانین باشند و در سرزمینی که مسلمین در پی کسب قدرت بوده اند سکولاریستهای جهانی  از طریق سکولاریستهای مرتد محلی و دین فروشان تلاش نموده اند با زور اسلحه بار دیگر سیستم سکولاریستی خود را تحکیم بخشند .

 در این میان جهت راضی نگه داشتن مسلمین نیاز به تولید مذهب و تفسیری از دین اسلام بود که این سکولاریسم را توجیه نموده و عملاً مسلمین را به داشتن اسلامی قانع کند که تنها در امور شخصی محدود شده و کاری به امور حکومتی ، اجرائی ، قوانین مدنی و جزائی ، امور اقتصادی و فرهنگی و … ندارد و صاحب اسلامی گردند که به صورت کامل از زندگی مردم کنار نهاده شود و همچون نصرانیت در امور شخصی محدود گردد .

 زمانی که مسلمین به چنین درجه ای رسیدند به راحتی در برابر ستمهای سیستم سکولاریسم جهانی و مرتدین محلی تسلیم گشته و چون یک واقعیت زندگی ( مثل شرایط آب و هوایی ) و دستوری دینی با آن سازش کرده و هماهنگ می شوند. 

دیدگاهتان را بنویسید