معنای تروریسم و آزادی نزد کفار سکولار جهانی و مریدان محلی آنها

معنای تروریسم و آزادی نزد کفار سکولار جهانی و مریدان محلی آنها

به قلم: ابوانس الکردی

بدان  تروریسم یعنی اینکه شما به قانون الله حکم کنی…

بدان  تروریسم یعنی اینکه الله را عبادت کنی همانطور که الله به تو امر کرده است…

بدان  تروریسم یعنی اینکه در مقابل تحقیر و تسلیم و انقیاد و وابستگی سرت را بلند کنی ومانع شوی…

بدان  تروریسم یعنی اینکه یک مسلمان کاملا حر وآزاد وعزت نفس زندگی کند…

بدان  تروریسم یعنی اینکه طلب حقت را بکنی واز از آن کوتاهی نکنی…

اما اینکه مسلمان را بکشی وخانه اش را آتش بزنی در بورما  تروریسم نیست، واینکه بدنهایشان را قطع بکنند در فلیپین واندونزی وکشمیر وبا آن بدنهای قطعه شده شکمهایشان را پر کنند  تروریسم نیست، واینکه مسلمین را می کشند وآنها را آواره میکنند در قفقاز تروریسم نیست، واینکه در بوسنی وهرزگوین گورهای دسته جمعی درست می کنند تروریسم نیست،

واینکه خانه های مسلمین را در فلسطین نابود می کنند به معنای تروریسم نیست ، وزمینهای مسلمین را غصب کردند وبه اعراض وزمینهای مسلمین تجاوز کردند ومقدسات خود را محترم نگه داشتن به معنای تروریسم نیست ،وسوزاندن مساجد در مصر هنگام قتل عامشان وتجاوز به زنان پاک دامن در زندان هایشان تروریسم نیست،واینکه مسلمانان در  درد و رنج بیمار خسته شوند و تحقیر شوند واز ابتدایی ترین حقوق خود محروم باشند در شرق ترکستان به معنای تروریسم نیست، واینکه زندانها در تمام جهان از مسلمین پر باشد به معنای تروریسم نیست، واینکه از عفت جلوگیری می شود وبا حجاب جنگ می شود در فرانسه وتونس وافشای فساد وزنا می شود به معنای تروریسم نیست،

واینکه نعوذ بالله به الله دشنام داده بشه وبه دین دشنام داده بشه وبه رسول الله(صلی الله علیه وسلم) استهزاء بشود به معنای تروریسم نیست، واینکه مسلمانان را در آفریقای مرکزی ذبح کنند

وآنها را مانند گاو سر ببرند واصلا در این کار هم باکی ندارند وکسی منکرشان نشده به معنای تروریسم نیست، واینکه نعوذ بالله شکمهای زنان مسلمان پاک دامن

هندوهای مشرک مسلمین را به بدترین شیوه ی ممکن زجر کش کنند و کودک شیر خواره را به همراه مادرش زنده به گور کنند، تمام اینها اصلا به معنای تروریسم نیست

بلکه به معنای آزادی ودموکراسی وسلامتی وامنیت وزندگی کردن است ،

فحسبنا الله ونعم الوكيل.

دیدگاهتان را بنویسید