ویروس کرونا سببی جهت عدم تحویل ماموستا کریکار به حکومت ایتالیا شد

ویروس کرونا سببی جهت عدم تحویل ماموستا کریکار به حکومت ایتالیا شد

ارائه دهنده: جعفر بوکانی

ماموستا کریکار که زندگی در میان مشرکین (سکولاریستها) به سر می برد با انواع سناریوها و زندانها و مشقات مواجه شده است. هم اکنون نیز که با سناریوی جدیدی از سوی سکولاریستها مواجه است قرار است که از سوی حکومت  مشرک(سکولار) نروژ تحویل حکومت سکولار(مشرک) ایتالیا گردد اما شیوع ویروس “کرونا” در ایتالیا تحویل ماموستا کریکار را متوقف کرد.

به نوشته روزنامه شراق الاوسط ، “دولت نروژ به طور قطعی موافقت کرده است که”ماموستا کریکار “را به اتهام تشکیل شبکه‌ای به نام “روتی شاخ” به ایتالیا تحویل دهد.

این روزنامه در ادمه توضیح داد که مشکلات بهداشتی فعلی ایتالیا ناشی از شیوع ویروس “کرونا” ممکن است زمان تحویل “ماموستا کریکار” را به تأخیر انداخته یا کلا پروسه تحویل ایشان منتفی شود.

نگاه کنید: در اروپائی که ادعای آزادی بیان و … دارد شخصی تنها به جرم سخن گفتن و تشکیل جریانی مجازی و تبلیغی زندانی می گردد. آیا شایسته نیست زمانی که هم جنس بازها و آتئیستها و شیطان پرستها و… از آزادی کامل بیان و عمل برخوردارند، از خودمان بپرسیم که آزادی و دموکراسی مورد نظر مشرکین (سکولاریستها) کدام است؟

این نهایت آن آزادی و دموکراسی و … است که امثال سهاب و جبهه ی سنت و شبکه های مزدور کلمه و غیره برای اهل سنت ایران آرزویش را دارند.

آیا پند می گیریم؟!!

دیدگاهتان را بنویسید