ابراز همدردی امارت اسلامی افغانستان با رهبری و ملت ایران و توضیحاتی در مورد مشکلات مهاجرین افغان در ایران

ابراز همدردی امارت اسلامی افغانستان با رهبری و ملت ایران و توضیحاتی در مورد مشکلات مهاجرین افغان در ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

چنانکه بر اثر بیماری کرونا در جمهوری اسلامی ایران، مردم آن کشور بسیار زیان دیده اند و همچنان مهاجرین افغان نیز با مشکلات بی شماری دچار شده اند، امارت اسلامی در مورد خسارات مردم ایران بر اثر بیماری کرونا، با رهبری و ملت آن کشور از عمق قلب ابراز همدردی می نماید.

درین وقت حساس، مشکلات جمهوری اسلامی ایران قابل درک است. اما اخوت و ایثار اسلامی یک اصل در اسلام است، بنا برین از رهبری جمهوری اسلامی ایران امیدواریم که در ان کشور با مهاجرین افغان برخورد جداگانه و متفاوت از مردم ایران نداشته باشند.

آن ها از کشور جبراً اخراج نشوند، در عرصه صحی به آن ها توجه صورت گیرد و با آن ها در چوکات اخوت اسلامی برخورد شود.

به سبب بعضی راپورها در مورد برخورد با مهاجرین افغانی مقیم ایران، امارت اسلامی نگرانی عمیق خود را با مقامات جمهوری اسلامی ایران شریک می سازد.

ما بر مهاجرین افغانی مقیم در ایران هم صدا می کنیم که در بخش جلوگیری از بیماری کرونا به قوانین و رهنمودهای آن کشور توجه جدی نمایند.

امارت اسلامی افغانستان

۲۴/۷/۱۴۴۱هـ ق

۲۹/۱۲/۱۳۹۸هـ ش ــ ۲۰۲۰/۳/۱۹م

دیدگاهتان را بنویسید