میزان بخشش «آزادی» توسط سکولاریستها به مخالفین

 میزان بخشش «آزادی» توسط سکولاریستها به مخالفین   

به قلم: مراد کامیارانی

سکولاریسم که دین باستانی مشرکین (سکولاریستها) است بر این اساس بنا شده است که با زور اسلحه مفاهیم چهارگانه ی دین یعنی : ۱- قدرت حاکمیت ۲- قانون و برنامه ۳- اطاعت کردن ۴- مجازات و پاداش را به خود اختصاص دهد.

البته مشرکین (سکولاریستها) به دو جناح عمده ی دهری (آئتیست، ماتریالست) و لیبرال تقسیم می شوند که صدها فرقه  ی مختلف از این دو نیز به حیات خود ادامه می دهند. اینها به نسبتهای مختلفی سعی می کنند آن مفاهیم را به دین سکولاریسم اختصاص دهند، به همین دلیل هر چه اینها در این زمینه ها به پیش می روند پیروان شریعتهای آسمانی مجبور به عقب نشینی و دادن امتیازات و تنازلات بیشتری می گردند.

در این صورت واضح است که میزان بخشش آزادی توسط سکولاریستها به مخالفین به میزان قدرت طرفین بر می گردد . هر چه قدرت سیستم نظامی و تبلیغی حکومتی بیشتر باشد و توانسته باشد از قدرت اجتماعی مخالفین بکاهد به همان میزان آزادی های بیشتری از مخالفین می گیرد و مخالفین محدودتر می گردند.

به عنوان مثال ما دیدیم که در کشوری چون سوئیس در خواست شهروندی یک زوج مسلمان صرفاً به خاطر دست ندادن با جنس مخالف رد می شود.  یا می بینیم که مسلمین اویغور در ترکستان شرقی  توسط  سکولاریستهای چینی مجبور به خوردن گوشت خوک و شرابهای مست کننده و … حتی در ماه رمضان و سایر روزهای سال می شوند.

در اینجا باید متوجه شد که مسلمین در کشورهای سکولار تنها در مسائلی آزاد هستند که مطابق میل حاکمان آن ها باشد و آزادی تعریف شده نزد سکولاریستها اینگونه است که :

هر کاری بر اساس تفسیر آنها  از دین سکولاریسم و قوانین سکولاریستی خواستی انجام بدهی انجام بده و حتی اگر مثل سوئد ازدواج با محارم صورت گیرد یا با حیوانات ازدواج شود یا شخص با همجنس خودش ازدواج کند یا هر مفسده ای انجام دهد آزادی دارد و از حمایت قانونی و نظامی حکومتی برخوردار است، اما پیروان شریعتهای آسمانی و بخصوص مسلمین علاوه بر مفاهیم چهار گانه ی دین در هر امر ریزی که به میل سکولاریستها نباشد آزاد نیستند.

این است آزادی مورد نظر شبکه های ماهواره ای و دارودسته  ی منافقین و سکولاریستهای مرتد محلی که برای اهل سنت ما می خواهند و برایش تبلیغ می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید