آغازی بر پایان مزدوران سکولار اوجالان در کردستان سوریه

آغازی بر پایان مزدوران سکولار اوجالان در کردستان سوریه

به قلم: احسان هورامی

گویا تاریخ دارد تکرار می شود اگر تاریخ کردهای سکولاریست  را مطالعه کرده باشید خواهید دید که هر وقت قدرت دولت مرکزی کم شده یکی از سران کردهای سکولاریست  با حمایت بیگانگان (غالباً کشورهای همسایه و یا امپریالیستهای سکولار جهانی) برعلیه دولت و یا در راستای سیاستهای دولت مرکزی اعلام موجودیت کرده و بعد از چند صباحی با قدرت گرفتن دولت مرکزی و توافق با کشورهای همسایه یا امپریالیستهای خارجی ، طومار شورشیان سکولار درهم پیچیده شده است؛ اینبار هم شواهد و قرائن نشان می دهد براساس یک توافق پشت پرده بین قدرتهای جهانی و منطقه ای  قرار است  پ.ک.ک و نوچه هایش هم، مانند اسلافشان برای همیشه از صحنه کردستان پاک شوند . گروهی که پشتوانه ی عقیدتی مردمی نداشته باشد و با اتکا به  نژادگرائی، خشونت و ارعاب و خواست بیگانگان بخواهد برعلیه ملت مسلمان خود  بشورد سرنوشتی غیر از این نخواهد داشت.

فرقه ی ارتدادی پ .ی د  ( حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه )  با پیروی از سیاست های کمونیستی و دیکتاتور منشانه پ.ک.ک  عملیاتها و ترورهای خشونت باری را علیه احزاب سکولار و غیر سکولار مخالف خود، تحت شعارها و بهانه های از قبل آماده شده  به راه انداخته است .

این جریان پس مانده ی دیکتاتوری پرولتاریا در تاریخ بشریت چون خمرهای سرخ سوسیالیست درکامبوج ، کره ی شمالی سوسالیستی، صدام حسین سکولار سوسیالیست و … به خاطر عقب ماندگی مردم ستمدیده ی کردستان و ستم از حد به در حکام ظالم بر آنان ، قصد دارد همان فجایع تاریخ بر مردم مظلوم ما تحمیل کند .

 علاوه بر آن تاریخ جنگهای داخلی سکولاریستها میان کومله و دموکرات، کومله با شریعت گرایان، حزب دموکرات کردستان عراق با اتحادیه ی میهنی کردستان، اتحادیه ی میهنی کردستان عراق با مجاهدین امارت اسلامی هورامان غربی،  پ.ک.ک با حزب دموکرات کردستان عراق ، پ.ک.ک با اتحادیه ی میهنی کردستان، پ.ک.ک با حزب دموکرات کردستان  ترکیه ، پ.ک.ک با جماعت شریعت گرای حزب الله ترکیه، پ.ک.ک با مجاهدین اهل سنت در کرکوک و غیره را  بار دیگر تکرار نموده و چهره ی زشت و پلید خود را برای بار چندم بر صفحه ی تاریخ کم حافظه ی ملت کردستان ثبت نماید .

پس از جنگ فروشیهای فرقه ی ارتدادی پ .ی د  علیه حزب سکولاریست الپارتی (حزب دموکرات کردستان سوریه) چنین پنداشته می شد که این مجریان دیکتاتوری پرولتاریا بر مردم بدون پرولتاریای ما،  در وضعیت به اصطلاح توقف عملیات نظامی و ترور به سربرده و این وضعیت تا چند روز ادامه داشت. این سیاست هیچ گاه به معنای ترک مخاصمه و توقف واقعی عملیات های نظامی و جنایات این فرقه تلقی نمی شود چرا که در همین برهه ترور های ناجوانمردانه از جانب این گروه در مناطق مختلف کردنشین سوریه علیه کردهای شریعت گرا به وقوع می پیوست که منجر به شهادت افراد متعددی از مسلمانان شریعت گرای کردستان گردیده است.

اما می توان گفت حجم این ترورها را تا حدود زیادی بر علیه احزاب سکولار مخالف خودش کاسته و اوج ترورهای خود را متوجه مسلمانان شریعت گرای کورد در داخل کوردستان سوریه نموده است، که علت آن نه تنها پیروی از سیاستهای سکولارسوسیالیستی جهانی و سیاستهای سکولار سوسیالیستی مادرش پ.ک.ک و پیروی از توطئه ی سنجیده ی ترکیه و متحدینش جهت انهدام پ.ک.ک و ضعیف نمودن مسلمین شریعت گرا ی ضد سکولاریست است، تا جائی که نقشه بر آن است که کوردستان سوریه به گورستان پ.ک.ک و نوچه هایش  تبدیل گردد؛  بلکه ضعف قوای نظامی و لجستیک و فرسایشی شدن روند جنگ افروزی آنها طی چند سال اخیر، ترس از تخریب وجهه و از دست رفتن اندک زمینه فریب جوانان بواسطه چند بار محکوم شدن از جانب تشکل های حقوق بشری کردی در داخل و مهمتر از آن ترس از دفاع مشروع و اقدامات تلافی جویانه ی احزاب مخالف و مختلف بوده است.

این مقوله باعث شد فرقه ی ارتدادی پ .ی د  به صورت موقتی دست از اقدامات تروریستی، آزار و اذیت احزاب سکولاریست مخالف خود چون دهها حزب سکولار کوردی و حتی مزدوران سکولار ارتش آزاد سوریه  بردارد و به توافقاتی نه چندان پایدار دست یابند و در عوض موج حملات خود را به سوی کوردهای شریعت گرای سوریه نمایند .

دیدگاهتان را بنویسید