آيا داشتن ظاهر اسلامي در میان کوردهای اهل سنت ایران تاوان دارد؟! پس اینهمه بدبینی، محدودیت و عوام بازدارنده ی نیروهای امنیتی به چه معناست؟

آيا داشتن ظاهر اسلامي در میان کوردهای اهل سنت ایران تاوان دارد؟! پس اینهمه بدبینی، محدودیت و عوام بازدارنده ی نیروهای امنیتی به چه معناست؟

📝 به قلم: ماموستاآيت غلامي

▪️مشكلي كه تمام روحانيون و طلاب  اهل سنت دارند و متاسفانه كسي جوابگو نيست و با تاسف بيشتربرخي از ماموستايان هم براي اين موضوع اهميتي قائل نيستند▪️

🔸ديروز سوم روزماه مبارك رمضان از مسير سرپل ذهاب ازخاكسپاري برميگشتيم كه درپليس راه پاطاق ماشين ماراكنار زدند.

با هيچ نوع از أفراد كارزيادي ندارند.اما همينكه يك جوان با ظاهر اسلامي أهل سنت را ببينند انگاري جنسشان جور شده.وگمشده اشان راپيدا كردند.🔸

🔹ازبنده مدرك شناسايي خواستند كه تقديم كردم گفتم من درمسجد فلان جا هستم.ميتوانيد استعلام بگيريد.گوشي بنده را چك كردند أما نميدانم طبق كدام قانون گوشي يك روحاني را چك ميكنند.چه كسي به آنها اين اجازه را داده؟(گوشي برخي از جوانان را ميگيرند و هفته ها پس نميدهند)

شايد دراين گوشي عكس خصوصي وخانوادگي باشد!!!آيا با آخوندهاي خودشان هم همين كار را ميكنند و به يك مسافرت ساده بروند ده بار درايست بازرسي ها پياده اشان ميكنند و گوشيشان را ميگيرند؟؟؟🔹

🔺خلاصه بعد استعلام گوشي را به بنده تحويل دادند و به هرحال مابرگشتيم وپلاك ماشين رانوشتند و امضا ازماگرفتند كه ديگر نميدانم امضا براي چه بود ونوشتن پلاك ماشين براي چه؟! هرچه بود فقط خواستم زود كارم تمام شودكه دراين مكانها نه من نه هيچ كس حس خوبي ندارد.

خودم رامثال زدم أما از هزار نفر اين گلگي را شنيدم.تقريبا ازتمام طلاب و اهل ديني كه ديدم( وباز اين تجربه را در پليس راه قازانچي و مسيركوردستان داشتم).كه اين چه وضع مملكت است آيا جوانان با ظاهر اسلامي أهل سنت بايد دريك مسافرت ساده و مسير كوتاه انقدر اذيت شوند؟؟؟

أيا بقيه اقشار جامعه همينقدرمعذب هستند؟؟؟

🔺اين حركات و سكنات مطمئنا جز انشقاق بيشتروبدبيني زيادتر هيچ برهمي(ثمري) ندارد

⚫️ازمسئولين كه قطع اميد كرديم و درخواستي نداريم.

أما از ماموستاياني كه درهر مناسبتي ازمسئولين تمجيدات و تعريفات وتقديروتشكر ميكنند وووووو انتظارداريم به هر طريق ميتوانند اين معضل را گوشزد كنند.تا كي بايد اين رفتار تحمل شود؟؟؟

تاكي اين تبعيضات بايد درجامعه مان باشد؟….آيا ظاهر اسلامي يا دينداربودن تاوان دارد؟؟؟

مگركشورما اسلامي نيست.پس چراباظاهراسلامي مشكل داريد؟؟!!

به كي بايد اين اعتراضات را گفت!!!!⚫️

دیدگاهتان را بنویسید