رفتار تدریجی مریدان جولانی پیامی به اهل سنت و بخصوص امارت اسلامی افغانستان

رفتار تدریجی مریدان جولانی پیامی به اهل سنت و بخصوص امارت اسلامی افغانستان

به قلم: عبدالله مهاجر

اگر به پیروان سلفیت نوع سوم یا همان سلفیت نجدیت در رژیم فاسد آل سعود و سایر سرزمینهای مسلمان نشین نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که خودشان را به مسائل ریز اختلافی مشغول کرده و به هر میزانی که قدرت دارند به همان میزان بر مخالفین خود فشار و محدودیت ایجاد کرده و حتی در مواردی جنگ مسلحانه را بر مخالفین خود تحمیل کرده اند.

دوله با آنکه صادق ترین جماعت در تطبیق منهج سلفیت خاص نجدیت بوده است اما در مواردی صد شرف به سایر سلفی های نجدی داشته است که ریاکارانه در حال تطبیق همان منهج بوده اند . شخص می داند که با دوله چگونه سیاستی داشته باشد چون صادقانه می گوید من این هستم، اما با این ریاکاران نان به نرخ روز خور در پیش گرفتن سیاستی مشخص خیلی سخت بوده است چون اینها تابع میزان قدرت خود هستند . اگر قدرت نداشته باشند با همه چیز سازگار می شوند اما اگر قدرتی گیرشان بیاید ظالمینی می شوند غیر قابل پیش بینی که دست به هر جنایتی می زنند.

در تصویر جدیدی که در رسانه ها منتشر شد همه دیدیم که یکی از سربازان سلفی نجدی جولانی یکی از امامان و موذن مسجدی در جسر الشغور واقع در یکی از مناطق جنوب ادلب را جلو چشم زن و بچه اش زیر لگد گرفته و با غرور و تکبر از چنین فاجعه ای عکس یادگاری گرفته است.

اما جرم این امام مسجد و موذن چه بوده که اینگونه جلو زن و بچه اش به کرامت و آبرو و شرافتش هتک حرمت می شود؟

فقط به خاطر اینکه در کنار اذان  دعاهای رایجی را خوانده که تقریبا اکثر ملاهای اهل سنت می خوانند.

اینها و صدها رفتار ضد اسلامی این گروه سلفی نجدی در برابر اهل سنت پیام و زنگ خطری است برای اهل سنت و بخصوص امارت اسلامی افغانستان.

 امارت اسلامی باید بداند که جنگ این گروههای سلفی نجدی  با جماعت دوله که آنهم دارای عقیده ی سلفی نجدی است به خاطر مسائل منهجی و فکری نبوده بلکه تنها به خاطر مسائل دنیوی و طبق نقشه های اربابان خارجی بوده است و در مسائل عقیدتی و منهجی فرقی بین جماعت دوله با گروههائی چون جولانی و صدها گروه سلفی نجدی دیگر وجود ندارد.

اینها مخربین جهاد و یکی از آفتهای درونی میان مجاهدین اهل سنت بوده اند که باید هوشیارانه با آنها برخورد کرد. این گروههای سلفی نجدی اگر شرافت و صداقت و غیرت داشته باشند آینده ی همه ی آنها جماعت دوله خواهد بود که تاثیر فعالیتهای آنها بر جامعه ی اهل سنت را دیده ایم.

دیدگاهتان را بنویسید