پیامی به احزاب و گروههای خود بزرگ بین میان اهل سنت ایران در مورد جریان جبهه ی جهانی اسلامی بر ضد سکولاریسم

پیامی به احزاب و گروههای خود بزرگ بین میان اهل سنت ایران در مورد جریان جبهه ی جهانی اسلامی بر ضد سکولاریسم

به قلم: کارزان شکاک

زمانی که می دانید اگر این حکومت شیعه مذهب برود امکان روی کار آمدن اهل سنت قطعاً غیر ممکن است چرا میان بد و بدتر به بدترین سیستم حکومتی یعنی حاکمیتی سکولار(مشرک) باید پناه ببریم که بدتر از آن برای مسلمین در طول تاریخ بشریت وجود نداشته؟!

دین سکولاریسم با قدرت نظامی و دیکتاتورانه هر چهار معنی و مفهوم دین را (۱- قدرت حکومتی ۲- قانون و برنامه ۳- اطاعت کردن ۴- مجازات و پاداش) از دین اسلام گرفته و چیزی توخالی و پوچ برای مسلمین باقی می گذارد که تضادی با دین سکولاریسم نداشته باشد و چون ما تابع فقه و منهج اهل سنت هستیم نه تابع دیدگاههای سکولاریستی گروههای سکولار زده ی به ظاهر مسلمان در نتیجه تراوشات فکری هیچ یک از آنها و برای ما ارزشی ندارند چون مبتنی بر فقه اسلامی مذاهب اهل سنت نیستند.

ما واضح و آشکار منهج خود را از همان تعریف دین (درس اول مقدماتی) تا ریزترین مسائل اجتماعی و حکومتی و شیوه ی برخورد با دوست و دشمن را بیان کرده ایم و به صورت مکتوب یا نوارهای صوتی یا تصویری در اختیار همه است و برای هیچ اهل تحیقی پنهان نیست که ما دنبال چه هستیم و نیازی به سیاه کاری و غیب گوئی نیست. شما هم هر نقدی دارید می توانید ارائه دهید .

مشکل تمام مخالفین (مسلمان نه سکولار) جبهه ی جهانی اسلامی ضد سکولاریسم این است که یا از نگاه دیگران و بدون تحقیق قضاوت و پیش داوری می کنند یا اینکه دچار بیماری تشکیلات زدگی و حزب زدگی و فرقه گرائی شده اند و نمی توانند غیر خود را ببینند و تحمل کنند.

اما تمام مخالفین مسلمان و سکولار(مشرک) بدانند که این جریان نیامده که برود بلکه آمده که مسلمین و جامعه ی مسلمین را از این رکودی که در آن افتاده نجات دهد و کسانی که ادعای دفاع از حقوق اهل سنت و آزادی بیان و سایر شعارهای غالباً کم محتوا را دارند باید کمی به خود آیند که چگونه با یک فکر و جریان اهل سنت که در مواردی مخالف بعضی از اندیشه های آنهاست برخورد می کنند؟

اینها که هنوز هیچ قدرت اجرائی در میان اهل سنت ایران ندارند و تنها در فضای مجازی دارای قدرت ادمینی شده و دیکتاتورانه خود را بر دیگران تحمیل می کنند و دیگران را به بهانه های واهی:

  •  مجبور به خودسانسوری می کنند
  • و حتی در مواردی آنها را در زندان انفرادی (مسدود کردن) قرار داده که تنها می توانند نگاه کنند و حق زبان باز کردن را از آنها می گیرند
  • و  در اکثرا موارد با راه انداختن جنگ روانی و سناریوهای ساختگی اقدام به اعدام  (حذف و ریمو ) مخالفین می کنند

 باید حداقل این را بدانند که  ورای شعارهای پوچی که این گروههای می دهند اهل سنت «عملکرد» آنها را نادیده نمی گیرند و لازم است اگر در فضای حقیقی ظرفیت و تحمل مخالفین خود را ندارند حداقل در آزادی بیان، آنهم در فضای مجازی، جهت حفظ ظاهر هم که شده کارنامه ای بهتر از نظام شیعه مذهب ایران با گروههای مختلف پیروان مذاهب اربعه ی اهل سنت داشته باشند که در مواردی مخالف آنها هستند.      

دیدگاهتان را بنویسید