گروههای مسلح سوری و بهانه ی دروغین «حفظ جان شهروندان»

گروههای مسلح سوری و بهانه ی دروغین «حفظ جان شهروندان»

– به قلم: دکتر خالد الحایک

  1. مناطق و شهرها را به نظام تسلیم کرده و تحویل می دهند به بهانه ی “حفظ جان شهروندان” .. !!
  2. جلوی معرکه ها و جنگ ها را می گیرند ، فقط به بهانه ی “حفظ جان شهروندان” ..!!
  3. مناطق مسلمانان را برای ورود مرتدان مباح کرده اند فقط به بهانه ی “حفظ جان شهروندان” ..!!
  4. در مقابل نشست های جهانی طواغیت، آشکارا و یا پنهانی سر خود را خم کرده اند ، فقط به بهانه ی “حفظ جان شهروندان” ..!!
  5. وای بر شما و خدا شما را بکشد ..!!

اگر اینطور است پس اصلا چرا انقلاب کردید ..؟! چرا که بشار نفعش برای “شهروندان” بیشتر از شما بود، برای شهروندان چنان احتیاجات دنیوی را فراهم کرده بود که شما یک دهم آن را نیز برایشان مهیا نکردید ..!!

نه دنیای “شهروندان” را “حفظ” کردید و نه دین آنها را برپا نمودید ..!!

دیدگاهتان را بنویسید