علت تولید حکومتهای تقلبی اسلامی معاصر

علت تولید حکومتهای تقلبی اسلامی معاصر

به قلم: آغسار تورکمن

زمانی که مسلمین دارای قدرت حکومتی بزرگی چون عثمانی بودند کفار سکولار جهانی چون انگلیس جهت ضربه زدن به امپراطوری عثمانی و ارائه ی الگوئی خاض از اسلام اجازه دادند که حکومت پادشاهی و موروثی و دیکتاتور آل سعود که حاکمیت (آل سعود) را از شریعت (آل شیخ) جدا کرده و نوعی سکولاریسم را نشان می داد، با نام اسلام شکل بگیرد.

در جمهوری به اصطلاح اسلامی پاکستان نیز زمانی که مسلمین خواهان تشکیل حکومتی اسلامی و «پاک» بودند که در آن قانون شریعت الله پیاده شود باز استعمار انگلیس نظامی فاسد و سکولار را با نام اسلام از کانال محمد علی جناح خائن اعظم بر مسلمین آن دیار تحمیل کرد.

باز در همین روزها می بینیم که افرادی سکولار چون اردوغان، با نام اسلام، و در ارتش کفار سکولار جهانی ناتو و متحد با تمام کفار سکولار جهانی، در هر سرزمین مسلمان نشینی که جهاد بر علیه اشغالگران برقرار است و کفار در آن مشغول مسلمان کشی هستند ارتش او حضور دارد و…

اما هدف کفار سکولار جهانی از چنین اجازه دادنهائی چیست؟

سید قطب رحمه الله می گوید: استعمار گاهی اجازه میدهد که صورت  تقلبی از حکومت اسلامی برپا شود آن هم در نقاطی از کره زمین که بر اثر جهالت، عقب مانده است و در سایه استثمارگر و ظالم زندگی میکند؛ تا نمونه زشت و منفوری از حکومت اسلامی بلکه نمونه بدی از خود اسلام درست شود. و در اینجاست که سر و صدای غافلین و مغرضین بلند میشود میگویند نگاه کنید اینست حکومت اسلامی که استبدادی و ظالمانه است، عقب ماندگی و انحطاط است، اینست نمونه زنده حکومت اسلامی…

دیدگاهتان را بنویسید