عنوان وطن فروش و وطن دوست لایق کیست؟

عنوان وطن فروش و وطن دوست لایق کیست؟

ارائه دهنده  : سید مراد کرمانشاهی / دانشجوی مدیریت

سلام دوستان . حتما شما هم بارها و بارها شنیده اید که سکولاریستهائی که از قانون اسلام و  حکومت اسلامی ابراز انزجار میکنند و میخواهند خودشان را به دین باستان و یا راه آتئیستها بچسبانند برای اینکه بتوانند در دل عوام و مردم ساده لوح جایی برای خود باز کنند شعار وطن وطن سر میدهند و خود را وطن پرست و اسلامی ها را وطن فروش میخوانند! میخواهم به این اراذل یادآوری کنم که عنوان وطن فروش و وطن دوست لایق کدام دسته است.
من این افراد سکولار (مشرک) به ظاهر هم زبان را نمیدانم ولی در اکثر نقاط جهان و در بین اکثریت قریب به اتفاق مردم دنیا وطن فروش به کسی میگویند که نسبت به مملکتش بی توجه است که هیچ ،حاضر است بخاطر تمایلات شخصی خود از قبیل پول و چیزهای دیگر به دشمن هم یاری برساند. در مقابل وطن دوست به کسی گفته میشود که حاضر است تا آخرین قطره خونش را برای باورها و ارزشهای اخلاقی مردم میهنش فدا کند و در یک کلام سربازیست که سر خود را برای حفظ باورها و ارزشهای اخلاقی مردم میهنش  در طبق اخلاص میگذارد.
حالا این سوال مطرح است: نظر به اینکه خطر حملۀ دیکتاتوری سکولاریسم به رهبری آمریکا و ناتو  به دارالاسلام  ایران وجود دارد، چه کسانی مشتاق این حمله هستند و چه کسانی برای دفاع آماده میشوند؟
بله جواب ساده است این سکولارهای وطن فروش هستند که از سپتامبر سال ۲۰۰۱ برای تهاجم امریکا لحظه شماری میکنند. یادم میاید از پیش از حملۀ دیکتاتوری سکولاریسم به رهبری آمریکا و ناتو  به افغانستان این افراد بیمار  ما را تهدید میکردند که بگذارید آمریکا بیاید میدانیم با شما اسلامگراها چه کنیم . من خودم با دهها نفر از این افراد حرف زده ام و مطمئنم اگر دیکتاتوری سکولاریسم به رهبری آمریکا و ناتو  به خاک ایران تجاوز کند اینها با بهره گیری از امکانات دیکتاتوری سکولاریسم   به آنها علیه ملت و دین و ارزشهای فرهنگی اجدادشان کمک  خواهند کرد .  این تهمت یا فرضیه نیست بلکه واقعیتی است که در تمام سرزمینهای مسلمان نشین به کرات تکرار شده است و هم اکنون نیز در حال تکرار است .هر کسی چشم دیدن  و عقلی سالم داشته باشد فهم حقایق کار مشکلی نیست .

وقتی دم از دفاع میزنیم به ما میخندند! بعد هم بهانه میاورند که با حکومت مذهبی ایران مشکل دارند ؛ جالب است اینها حاضرند برای تغییر حکومت مذهبی شیعه ، مملکت  و مذهب اهل سنت نیز به زیر چکمه های بیگانگان بیفتد و باز هم خود را میهن دوست و مردم دوست مینامند. مگر خود من و دوستان دوستدار اسلام ووطن از هر مذهب و فرقه ای ، از حکومت پول میگیریم تا در این سایت و وبلاگها با صرف هزینۀ تلفن و اینترنت مطلب بنویسیم؟ همانطور که امروز به خاطر رضای خدا در حالت آمادگی و قوی نمودن عقیدتی ومردمی کردن مبارزه هستیم فردا هم به خاطر رضای خدا هر چه درست باشد انجام میدهیم و تا سرحد مرگ با  دیکتاتوری سکولاریسم به رهبری آمریکا و ناتو   و مرتدین محلی خواهیم جنگید.

 این حرف که اینها میگویند با حکومت مشکل دارند حرف مفتی بیش نیست چراکه حالا  ما فهمیده ایم که اینها در اساس با حکومت و قوانین شریعت الله مشکل دارند و برایشان شیعه  یا سنی یا نصرانی و… فرقی ندارد .. سکولاریسم در اساس با قوانین شریعتهای آسمانی مشکل دارد  نه با مذهب خاصی . فقط خوشش می آید جهت رسیدن به اهدافش و کسب قدرت سیاسی در جامعه ، پیروان مذاهب و  شریعتها را به جان هم بیاندازد و از آب گل آلود ماهی بگیرد. و در پایان با کنار زدن همه ی مذاهب و  شریعتها به حماقتشان ریشخند بزند .
در مقابل چه کسانی به فکر دفاع از میهن حتی در برابر هواپیماها و ناوهای دیکتاتوری سکولاریسم به رهبری آمریکا و ناتو  هستند؟ همین مجاهدین و مسلمانان طالب اجرائی شدن احکام الهی .  همینها هستند که از دین ، جان ، ناموس و مال و خاک هموطنانشان در برابر دیکتاتوری سکولاریسم به رهبری آمریکا و ناتو  دفاع خواهند کرد .

مرتدین سکولاریست و دارودسته ی منافقین در قالب اسلام  آمریکائی و تشیع انگلیسی که خودشان را با سیاستهای سکولاریستها (مشرکین) هماهنگ کرده اند  بدون شک در صف  دیکتاتوری سکولاریسم به رهبری آمریکا و ناتو  قرار خواهند گرفت .
پس الان کاملا مشهود است که وطن فروش کیست و وطن دوست کیست.

دیدگاهتان را بنویسید