قبل از صدام حسین سکولار و برای اولین بار در تاریخ کوردستان، حکومت سکولار انگلیس کوردها را بمباران شیمیایی و … کرد

قبل از صدام حسین سکولار و برای اولین بار در تاریخ کوردستان، حکومت سکولار انگلیس کوردها را بمباران شیمیایی و … کرد

به قلم : ابوسلیمان هورامی

با آنکه صدام حسین شخصی سکولار بود و تسلیحات شیمائی خود را از کشورهای سکولار غربی چون آلمان و فرانسه و غیره گرفته بود و کوردها را مورد حملات شیمیائی و کوچ اجباری قرار داد اما کوردها قبل از صدام حسین سکولار  در هنگام اشغال عراق از سوی حکومت سکولار انگلیس در بین سالهای ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۳ برای اولین بار در تاریخ خود مورد حملات شیمیایی و کوچ اجباری و نابودی دسته جمعی قرار گرفتند.

در تاریخ می خوانیم زمانی که دو مسلمان مجاهد یکی شیخ محمود از سورانها و محمود خان دزلی از هورامیها با هم متحد شده و به بهانه ی زیارت قبر کاکه احمد شیخ در سلیمانی طرح و نقشه ای برای اخراج کفار سکولار انگلیسی از خاک کوردها طراحی می کنند، تاریخ ملت مسلمان کورد در حال ثبت یکی از وقایع بزرگ خود همچون اخراج روسهای سکولار از خاک کوردستان ایرن توسط سنجر خان و به فتوای شیخ حسام الدین هورامی بود.

میجر سون از شیخ محمود می خواهد که اجازه ندهد که محمود خان هورامی با بیش از ۱۰ سوار غیر مسلح وارد شهر شود . و در عین حال به فرمانده لشکر خود میجر دانلیس حکم دستگیری محمود خان هورامی را می دهد. دانلیس با سپاهی متشکل از ۲۰۰۰پیاده و ۴۰۰ سوار، به مقابلهٔ محمود خان هورامی می رود و در تاریخ۱۹/۵/۱۹۱۹، جنگ سختی در گرفت که دو روز طول کشید و به شکست فاحش نیروهای سکولار انگلیسی انجامید و در روز ۲۱/۵/۱۹۱۹ لشکر محمود خان هورامی فاتحانه به سلیمانیه می رسد. تقریباً تمام سکولاریستهای انگلیسی و مزدوران آنها را که در شهر اقامت داشتند توسط مردم دستگیر می شوندذ و جمع این افراد با عده‌ای که در جنگ اسیر شده بودند به حدود ۲۵۰ تن می‌رسید؛ که از آن میان جز هفت افسر انگلیسی و پانزذه افسر هندی، دیگر مأموران و سربازان هندی و عرب و افغانی که مسلمان زاده بودند و نماز می خواندند آزاد شدند.

دیدیم که این دو مجاهد سوران و هورامی طبق نقشه ی زیرکانه ای که ریخته بودند ارتش هورامی ها را وارد سلیمانیه می کنند . ابتدا ارتش اصلی هورامیها از هورامان ایران حرکت کرده و در شارباژیر مستقر شده بود و به محض رسیدن ارتش اصلی هورامیها به سلیمانیه و پس از جنگهای سلحشورانه موفق به فتح مرکز حاکمیت کفار سکولار می شوند که مرکز گرین هاوس نام داشت.

با فتح مرکز حکمرانی کفار سکولار و اشغالگر انگلیسی و مزدوران محلی آنها، پرچم انگلیس سکولار را درور ریخته و پرچمی با زمینه ای سبز که خورشیدی قرمز رنگ در وسط آن قرار داشت و ماه سفید رنگی هم در وسط خورشید قرار گرفته بود بر بام گرین هاوس نصب می کنند.

رنگ سبز نزد مسلمین به همراه ماه و خورشید که رسول الله صلی الله علیه وسلم در برابر خواسته ی کفار سکولار قریش به آن اشاره کرده بود از جایگاه مهمی برخوردار است به همین دلیل این قیام اسلامی هورامیها و سورانها در برابر کفار سکولار اشغالگر اینگونه رنگ و بوی اسلامی خود را نشان می دهد در حالی که هم اکنون نماد پرچم مرتدین سکولار کورد عراق همان نماد شیطان پرستان یزیدی در لالش می باشد.

به هر حال با فتح مرکز حکمرانی سکولاریستهای اشغالگر توسط مجاهدین مسلمان سوران و هورامی و پاک کردن خاک کوردها از نجاست سکولاریستها، بسیاری از سربازان انگلیسی و مزدوران محلی آنها به اسارت سپاه فاتح مسلمین در می آیند اما میجر سون حاکم انگلیسی سلیمانیه قبلاً به بهانه ی دیدار با همسرش در بصره به همراه چند مزدور محلی و سرباز انگلیسی موفق به فرار می شود و در نهایت خود را بغداد می رسانند.   

حکومت سکولار انگلیس که متوجه این شکست بزرگ خود در برابر اتحاد مسلمین سوران و هورامی و قیام سلحشورانه ی آنها می شود بزرگترین ارتش خود از موصل و کرکوک را به همراه هزاران مزدور هند ی و محلی با هم یکی کرده و با مجهز کردن این ارتش به انواع تسلیحات سبک و سنگین چون تانک و تیربارهای مختلف و انواع جنگنده های هوائی جهت اشغال دوباره ی سلیمانیه از بین بردن قیام اسلامی و ضد سکولاریستی کوردها به راه می افتند.

در این لشکر کشی وسیع و سنگین کفار سکولار جهانی و مزدوران محلی آنها به ارتش متحد سورانها و هورامی ها  باز می بینیم که کفار سکولار و مزدوران آنها با جنگ پاتیزانی و چریکی کوردها مواجه می شوند که یکی از سنتهای ماندگار همین قوم مسلمان است . به همین دلیل در چندین منطقه چون تاسلوجە، بازیان، بانی مەقام، رشته کوههای پیرەمەگرون و مرزهای چمچمال کفار سکولار و مزدوران محلی آنها دچار شکستهای فاحشی می شوند به نحوی که پس از کشته شدن صدها سرباز اشغالگر چندین تانک و سلاح سنگین هم توسط سورانها و هورامیهای مسلمان به غنیمت گرفته می شود.

حکومت سکولار انگلیس زمانی که متوجه شد که در جنگ زمینی و حتی هوائی توان مقابله با اتحاد مسلمین را ندارد و در حال تکرار شکست فاحش خود است به همین دلیل به سلاح شیمیائی و کوچ اجباری مردم دست می زند.

هواپیماهای انگلیسی مناطق مختلف شهر سلیمانیه و جبهه ی های جنگ را با بمبهای شیمیائی خود مورد هدف قرار می دهند که باعث مرگ و زخمی شدن هزاران کورد مسلمان شدند. شیخ محمود سوران در این بمبارانها زخمی شده و اسیر می گردد . ابتدا حکم اعدام او صادر می شود اما بر اثر فشار جنگی و نظامی مجاهدین هورامی و سوران و ترس از فراگیر شدن قیام مسلمین مجبور به لغو حکم اعدام و تبعید شیخ محمود به هندوستان می گردد .

محمود خان هورامی هم  با آنکه در سالهای جهاد با سکولاریستهای اشغالگر خارجی و مزدوران محلی آنها چندین سال آواره و تبعید می شود از جمله در هندوستان ، سنندج ، قصر قجر ، رومادی ،سلیمانیه ، کرکوک و بغداد؛ اما در نهایت و در سال ۱۹۴۶ به دستور مقامات سکولار رژیم پهلوی در مرز ایران و عراق به وی سم خورانده می شود و بعد از ۹ روز به شهادت می رسد. نحسبه کذالک و الله حسیبه.

البته سکولاریستهای انگلیسی همگام با بمباران شیمائی، هزاران مسلمان کورد را با خود برده که تا کنون نیز مفقود الاثر هستند و کسی از سرنوشت آنها خبر ندارد.  این سناریو را چندین دهه بعد کسی چون صدام حسین سکولار تکرار کرد . هم مردم هورامی حلبچه و قلعه جی و مردم سوران سردشت را با بمبهای شیمیائی فرانسه و آلمان و … و حمایت تمام کفار سکولار جهانی بمباران کرد و هم هزاران نفر از مردم عادی بادینان را تحت عنوان دروغین انفال مفقود الاثر کرد.

از این ناانسانانه تر این است که سکولاریستهای مرتد کورد چشمهای خود را در برابر این جنایات سکولاریستهای جهانی و منطقه ای کور کرده اند و زبانشان از بازگو نمودن این جنایت سکولاریستها در حق ملت مسلمان کورد لال شده است و حتی به سکولاریسم نیز افتخار می کنند، و حتی بدتر از آن : جنایات صدام حسین سکولار را با روکشی اسلامی به مسلمین معرفی می کنند.

به درستی که در دنیا دروغگوتر و بی وجدان تر و خائن تر از سکولاریستها کورد نسبت به ملت خود وجود ندارد؛ چشم آنها غیر از دروغ هیچ حقی که بیانگر کارنامه ی سکولاریستها و مجاهدت مسلمین باشد را نمی بیند به همین دلیل کوردها با چنین رهبران سکولاری هرگز سرانجام نیکی نخواهند دید؛ پس به هیچ یک از سکولاریستها در این زمینه ها اعتماد نداشته باش.  

عکسهائی را که در متن قرار داده ام مستقیماً توسط خلبان نیروهای سکولار و اشغالگر انگلیسی در هنگام بمباران شیمیائی و مفقود الاثر کردن دسته جمعی کوردها در مناطق اطراف سلیمانیه و کوههای پیرەمەگرون و داخل شهر سلیمانیه گرفته شده اند.

اگر به عکسی که از شهر سلیمانیه گرفته شده است دقت کنید متوجه خواهید شد که شخصی بر روی زمین افتاده که دقیقاً مثل عکس عمر خاور حلبچه است که با شکم و جلو در افتاده است .

دیدگاهتان را بنویسید