گروههای مسلح نجدی در سوریه؛ جنگ داخلی، جنایات و اتهامات بی پایه و اساس

گروههای مسلح نجدی در سوریه؛ جنگ داخلی، جنایات و اتهامات بی پایه و اساس

به قلم : ابوصلاح الدین الکوردی

زمانی که تفرق بر ملتی چیره می شود و دهها گروه متضاد و مختلف به جان هم می افتند قطعاً سنت « َتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ» بر آنها تحقق می یابد و هرگز چیزی غیر از شکست و جنایت و ذلیلی نخواهی دید.

گروههای مسلح نجدی موجود در سوریه و یمن و افغانستان و عراق و لیبی و … نمونه ی عینی تفرق و جنگ داخلی و وقوع جنایات نابخشودنی در حق اهل سنت و در نهایت نمونه ی عینی سستی و ذلیلی و شکست بوده اند که از ابتدا تا کنون با چشمان خود دیده ایم .

یکی از اتفاقات اخیر در میان گروههای نجدی سوریه تشکیل غرفه ی عملیات جدید به نام فاثبتوا متشکل از جماعت انصار الاسلام ، جبهه انصار الدین ، تنظیم حراس الدین ، تنسیقیه الجهاد و غرفه عملیات حرض المومنین بود . در این غرفه که همگی نجدی هستند مثل قبل خبری از گروه نجدی جولانی نبود هر چند این غرفه را شخصی به نام “أبو مالک التلي” تشکیل داده بود.

“أبو مالک التلي” یکی از فرماندهان گروه نجدی جولانی در اردوگاه یرموک بود که بعد از محاصره  اردوگاه توسط حکومت مرکزی سوریه  با اتوبوس های سبز به ادلب منتقل شد. ابومالک یکی از هارترین فرماندگان جولانی بر علیه گروههای مخالف جولانی  بخصوص در قلمون شرقی بود که حتی جهت نابودی جماعت نجدی دوله با گروه شیعه مذهب حزب الله لبنان نیز متحد شده و پس از محاصره مانع رسیدن غذا به زنان و کودکان و پیران و … شد که همراه جماعت نجدی دوله بودند، اما با جدا شدنش از گروه نجدی جولانی بعد از دستگیری ابوصلاح الاوزبکی و چند نفر دیگر او نیز دستگر و روانه زندان می شود.

گروه نجدی حراس الدین هم چند لحظه پیش به خانه ی  «محمد الشیخ» رئیس سابق حکومت انقاذ و عضو مجلس شورا در ادلب، حمله کردند به امید گرونگان گیری و مبادله . چون این شخص عمیل آمریکا و ترکیه است و طبعاً جولانی هم عمیل ترکیه بوده است. در برابر این اقدامالت، گروه نجدی جولانی حراس الدین شاخه القاعده ظواهری در شام  را “سگهای اهل آتش” خواندند.

البته ابومحمد مقدسی نجدی نیز گروه نجدی جولانی را غیر مستقیم متهم به دست نشاندگی می کند، چیزی که همه سالهاست بر ان واقف هستند. گروه نجدی «فاثبتوا» نیز علت درگیری ها را عمیل بودن جولانی و اجرای تصمیمات دشمنان خارجی در سوتشی و آستانه و غیره می دانند.

تقي الدين عمرمسئول روابط رسانه ای گروه نجدی جولانی دلیل درگیری ها را اقدامات غیر مسئولانه و خود سرانه و تحریک آمیز مخالفین در  جدائی از گروه جولانی می داند و در نهایت می گوید:” بنابراین ضرر این گروه ها بیشتر از منافع ان است.”

در این صورت هدف گروه نجدی جولانی حفظ برتری در منطقه است و اصلاً تمایلی ندارد مثل دهها گروه مسلح نجدی و هزاران شخصی که خودش از بین برده تاریخ مصرفش تمام شود؛ به همین دلیل ابتدا در برابر این تهدید بزرگ بیانه ای حمایتی از سوی گروههای مختلف نجدی از گروه نجدی جولانی می شود، به دنبال این گروه نجدی جولانی دستوری مبنی بر عدم جواز خروج از گروهش و ترک آن را صادر می کند و در نهایت ضمن دستگیری فرماندهان مطرح گروه نجدی «فاثبتوا»، جنگ را بر مخالفین نجدی خود تحمیل می کند.

نکته ی باورنکردنی این پازل هم این بود همگام با جنگ بین این گروههای نجدی، جماعت نجدی دوله هم چنین خبری را نشر داد: ولایت شام ــ به توفیق الله تعالی سربازان خلافت یک افسر از صحوات رده در روستا (کفرغان) در شهر (اعزاز) با سلاح کمری مورد هدف قرار دادند که منجر به هلاکت او شد ولله الحمد

واقعاً فاجعه است . تا کی اهل سنت قرار است بازیچه دست نجدی های مسلح و غیر مسلحی شوند که شغل اصلی آنها شده مشغول کردن مسلمین به مسلمین و ایجاد تفرق و جنگ داخلی و در نهایت حرکت عمدی یا غیر عمدی طبق نقشه های دشمنان اسلام و مسلمین .

آیا اهل سنت عبرت نمی گیرد؟

دیدگاهتان را بنویسید