روش صحیح برخورد با جنایتکاران عرضه جنگ روانی و تبلیغی

روش صحیح برخورد با جنایتکاران عرضه جنگ روانی و تبلیغی

به قلم: ابوعبدالله جاف جوانرو

اگر دقت کنیم هم اکنون دشمنان اسلام و مسلمین با صرف میلیاردها دلار و راه اندازی انواع شبکه های ماهواره ای و مجازی اینترنتی جنگ نرم و روانی وسیعی را جهت بر هم زدن آرامش روانی جامعه و تهاجم به ارزشهای دینی مسلمین راه انداخته است.

در برابر چنین جنگ روانی ما باید چه موضعی بگیریم؟

همه می دانیم که بدون شک رسول الله صلی الله علیه وسلم «رحمة للعالمین» بود و در اموری که به شخص ایشان بر می گشت همیشه گذشت می کرد و حتی نسبت به کسانی که در جنگ مسلحانه و سخت بر علیه مسلمین شرکت کرده بودند و خون مسلمین را در جنگها ریخته بودند گذشت داشت، اما در برابر کسانی که در بخش جنگ نرم به دین اسلام و عقاید و ارزشهای اسلامی خدشه ای وارد می کردند گذشت نمی کرد.
رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام اسرای بدر را بخشید غیر از پسر خاله ی خودش نضر بن حارث و دیگری عقبه بن ابی معیط. این دو نفر حتی به میان یهودیان مدینه نیز آمدند تا از آنها در جنگ تبلیغی بر علیه اسلام و مسلمین کمک بگیرند. این دو نفر با آنکه خونی از مسلمانی نریخته بودند اما چون در بخش تبلیغات و مبارزه ی روانی و تبلیغی بر علیه مسلمین فعالیت داشتند مورد بخشش قرار نگرفتند.

در کنار اینها باز رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور قتل کعب بن اشرف یهودی و عصما بنت مروان از شعرای آن زمان که امنیت روانی جامعه ی مسلمین را هدف گرفته بودند را صادر کرد. حتی در زمان فتح مکه نیز با آنکه عفو عمومی اعلام کرده بود اما باز دستور قتل دو زن را صادر کرد که در بخش جنگ روانی و تبلیغی بر علیه مسلمین فعالیت داشتند.

اگر زنها در حالتهائی در جنگها کشته نمی شوند اما چنانچه در جنگ مسلحانه یا نرم شرکت داشته باشند مثل مردها باید در برابر جرمهایشان حد بر آنها اجرا شود.

این روش برخورد صحیح حکومت اسلامی با جنایتکاران عرصه جنگ نرم و روانی است که با کلمات خود بیشترین صدمه را به پیکره ی عقیدتی مسلمین وارد می کنند.

حالا شما در سنگرهای جنگ نرم در برابر این جنایتکاران جنگ روانی چکار کرده ای؟ آیا توانسته ای چون حسان بن ثابت رضی الله عنه در کنار حکومت خود در جنگ روانی ضربه ای بر پیکره ی دشمنان وارد کنی یا خودت هم بخشی از جبهه ی دشمن شده ای و یا نظاره گر و بی طرف شده ای؟

آیا پاسخی برای روز قیامت خود اماده کرده ای؟

دیدگاهتان را بنویسید