تدلیس خبری جماعت نجدی دوله در یمن و..

تدلیس خبری جماعت نجدی دوله در یمن و..

به قلم : عبدالله مهاجر

با آنکه جماعت نجدی دوله به همراه سایر گروههای مسلح و حتی غیر مسلح نجدی اکثراً شغل گیر دادن به سایر مسلمین و مشغول کردن مسلمین به مسلمین و در نهایت تولید جنگ داخلی و هدر دادن انرژی جهادی مومنین را برگزیده اند اما در برخورد با مخالفین گاه دیده شده که در خبر رسانی نیز دچار تدلیس می شوند.

مثلاً گروه دوله در عراق با گروههای مختلف اهل سنت در الانبار و غیره می جنگید و می گفت با روافض جنگیده در حالی که همه و از جمله مردم بومی می دانستند که جنگ با گروههای محلی اهل سنت بوده که مخالف جماعت دوله(داعش) بودند.

امروز هم با خبر شدیم که چند نفر از مجاهدین شافعی مذهب یمن را در وسط یمن و در منطقه ” قیفه” واقع در استان البیضاء به قتل رسانده و طبق معمول به جای اینکه بگوید با شافعی های اهل سنت جنگیده در اخبار خود نشر کرده که از «حوثی»های یمن کشته و همین حوثی ها زیدی را نیز رافضی معرفی می کند!!

در غرب آفریقا نیز با جماعتهائی چون القاعده و … می جنگد و نه تنها به صورت غیر شرعی آنها را تکفیر می کند بلکه آنها را جاسوس کفار فرانسوی و انگلیسی و آمریکائی معرفی می کند!!

تمام این اتهام زنی ها برای ترور شخصیتی مخالفین و پنهان کردن جنگ خودشان با اهل سنت است . آنها با اهل سنت در حال جنگ هستند اما می خواهند اهل سنت این را متوجه نشوند.

این یکی از همان ترفندهای این گروههای نجدی است که در تمام سرزمینهای اسلامی به کار برده اند و ربطی به نجدی های مسلح یا غیر مسلح ندارد . اگر به شبکه های ماهواره ای نجدی چون کلمه و وصال و … نگاه کنید اینها نیز از همین روش در برابر مخالفین استفاده می کنند.

واقعاً می توان گفت که انصاف و عدالت و راستگوئی نزد بسیاری از نجدی ها ته کشیده .

دیدگاهتان را بنویسید