علماء گفته اند … پس اینها خوارج و رافضی و مرتد و … هستند

علماء گفته اند … پس اینها خوارج و رافضی و مرتد و … هستند

به قلم: مسعود سنه ای

اگر در صدر اسلام کسانی چون عقبة بن ابی معیط و نضر بن حارث مجریان جنگ روانی مشرکین بر علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند، امروزه نیز کسانی هستند که همان نقش را در برابر مومنین ایفاء می کنند و به عنوان سربازان جنگ روانی دشمن در دو جبهه ی سکولار و اسلامی مشغول انجام وظیفه هستند.

کسانی که با لباسی اسلامی بخشی از جنگ روانی دشمنان بر علیه مومنین شده اند ادبیات آنها نیز شبه اسلامی است و از اصطلاحات اسلامی استفاده می کنند مثل خوارج، مرتد، رافضی، اهل بدعت، ضال و…

اما بازی این گروههای مختلف جالب است. مثلاً دارودسته ی جولانی و مریدان قرضاوی و القاعده ی ظواهری جماعت دوله (داعش) را خوارج می نامند. علمای درباری نجدی آل سعود و غیر آل سعود نیز القاعده و گروه جولانی و تمام جماعت اخوان المسلمین را از اول تا آخر خوارج می دانند، و جالبتر اینکه مُلاهای درباری که خود را مقلد یکی از مذاهب اسلامی می دانند نیز تمام نجدی ها و اخوانی ها را خوارج می دانند!!

رافضی و اهل بدعت و مرتد کلمات دیگر هستند که توسط این دسته از مُلاهای درباری دستخوش همین بازی ها شده است!

زمانی که با دلیل شرعی از قرآن و سنت صحیح و آراء ائمه ی خیر القرون اشتباهات اینها را بیان می کنی مریدان فریب خورده می گویند: علماء چنین گفته اند!!

این علماء مورد اعتماد آنها چه کسانی هستند؟ آیا چون آنها گفته اند باید قرآن و سنت صحیح و آراء ائمه ی خیر القرون را نادیده گرفت؟

اگر این علماء راست گفته باشند پس باید طبق فتوای امثال عبدالعزیز بن باز و عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ مفتی اعظم نجدی های سعودی و هئیت کبار علماء نجدی ها پذیرفت که القاعده خوارج هستند. یا طبق فتوای سایر علمای نجدی که از لحاظ علمی صدها نفر مثل ابوقتاده و هانی السباعی و طارق عبدالحلیم و ابومحمد مقدسی و ابوبصیر طرطوسی به آنها نمی رسند باید پذیرفت که غیر از القاعده و اخوان المسلمین تمام گروههائی که این اشخاص از آنها حمایت می کنند نیز خوارج هستند!!

زمانی بن باز از مفتی های درباری آل سعود به عنوان بزرگترین عالم نجدی این قرن فتوا می دهد که اسامه بن لادن خارجی و مرتد است! آیا می توان فتوای ابوبصیر طرطوسی ساکن لندن را پذیرفت که تمام شیعیان را مرتد می داند؟!! یا فتوای طارق عبدالحلیم ساکن کانادا را پذیرفت که به کمونیستهای اوجالان سفارش می کند به زنان اسیر جماعت دوله رحم نکنند و…؟!  

اگر جوانان اهل سنت فریب فتوای این دلالان و تاجران توحید و جهاد را بخورند بدون شک روزی خودشان قربانی این مجریان جنگ روانی دشمن خواهند شد.

در این صورت اگر این علماء ساکن در دارالکفرها ما و دارالاسلام ما را تائید نکردند دلیل نمی شود ما خوارج یا رافضی یا مرتد و اهل بدعت و غیره باشیم. اینها طبق دستوری که دارند عمل می کنند و مجری جنگی روانی هستند که طبق نقشه ی دشمنان به پیش می رود .

 پس لطفاً فریب نخوریم .

دیدگاهتان را بنویسید