تکفیر دارودسته ی جولانی توسط ابومحمد مقدسی تجربه و درسی دیگر از نجدیت

تکفیر دارودسته ی جولانی توسط ابومحمد مقدسی تجربه و درسی دیگر از نجدیت

به قلم : مسعود سنه ای

تجربه ی گروههای مختلف سلفی نجدی در سوریه تجربه ای خونین با هزینه های گزافی برای اهل سنت بوده است که در آن نزدیک به ۸۰۰ گروه و فصیل سلفی نجدی با حمایت مالی یکی از دول خارجی مثل قارچ رویدند و با حذف تدریجی همدیگر در نهایت در بخشهائی از ادلب چند گروه آنها باقی مانده اند.اما نکته ی قابل توجه این است که اداره و قدرت این منطقه را نیز تحویل سکولاریستهای جیش الحر و ناتو (از کانال حکومت سکولار ترکیه) دادند!!

پس اینهمه خون و نابودی ناموسها و ویرانی منازل و … برای این بوده که سکولاریسمی متمایل به ناتو و آمریکا  جایگزین سکولاریسمی متمایل به روسیه جایگزین شود؟ یعنی قتال فی سبیل ناتو و آمریکا!!

از میان صدها تجربه ای که اهل سنت می توانند از سابقه ی این گروهها بگیرند بهانه هائی است که با چنگ زدن به آنها خون و مال و حتی ناموس همدیگر را برای خود حلال می کردند.  این گروهها :

  • به راحتی و بدون رعایط ظوابط تکفیر از نگاه اهل سنت، مخالفین خود را تکفیر می کردند
  • به راحتی و بدون توجه به منابع شرعی و تاریخی، مخالفین خود را خوارج و سگهای اهل جهنم و… می نامیدند
  • به راحتی و بدون توجه به عقایدی که داشتند با کفار بر علیه نجدی های مخالف خود متحد می شدند چه رسد به اتحاد با کفار بر علیه مسلمین غیر نجدی
  • انتهای بی رحمی را نسبت به گروههای مسلمان و نجدی مخالف خود داشتند اما در برابر کفار سکولار جهانی و طاغوتهای محلی و مزدورانشان فروتن و ذلیل هستند
  • و….

گروهی که در این میان بیشترین خیانتها و جنایتها را در تاریخ چند ساله ی خود ثبت کرده است گروه جولانی و دارودسته ی شبه مافیائی آن است. این گروه به خاطر عملکرد ضد اسلامی اش با اینکه بارها توسط گروههای نجدی مخالف خود تکفیر شده است اما اخیراً تکفیر این گروه توسط ابومحمد مقدسی بسیاری از معادله ها را روشنتر نموده است .

ابومحمد مقدسی که او هم دارای منهج نجدی و از بزرگان این تفکر است ضمن بیان بخشی از کارنامه ی دارودسته ی جولانی در مزدوری برای ناتو از کانال حکومت سکولار ترکیه و جنایات و خیانتهای این گروه در حق اهل سنت سوریه با مخاطب قرار دادن علمای جهان اسلام می گوید : ” آنها باید حکم خود درباره همه افرادی که این حقیقت را میدانند و در آن مشارکت داشته و یا در آن معاونت دارند را مشخص کنند.”

گروه چند نفره ی ملا فتاحی و امثالهم که بدون شک بخشی از این گروه بوده و در تمام این خیانتها و جنایات جولانی بر علیه اهل سنت مشارکت داشته و در آن معاونت داشته اند باید بدانند که اهل سنت نه فراموش می کند و نه می بخشد «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا» مگر اینکه توبه کنند و مفاسدی که در عقیده و باورها تولید کرده اند را اصلاح کنند و به روشنگری بپردازند.

آیا اهل سنت از این گروههای نجدی عبرت و درس می گیرند؟

دیدگاهتان را بنویسید