پیام حیله گرانه ی محیسنی آشوبگر و تفرقه انداز به مسئولین امارت اسلامی افغانستان

پیام حیله گرانه ی محیسنی آشوبگر و تفرقه انداز به مسئولین امارت اسلامی افغانستان

 به قلم : ابوعمر کندزی

اخیراً متوجه شدیم که گروهها و کانالهای همسو با مزدوران ترکیه و در واقع سربازان ناتو در بخش جنگ روانی، پیامی از محیسنی نشر داده بودند که در آن به تملق و ریاکاری همیشگی خودش پرداخته بود، اما این بار نسبت به مسئولین امارت اسلامی افغانستان.

مسئولین محترم و تمام مجاهدین امارت اسلامی در همان ابتدای امر لازم است بدانند که این شخص دارای عقیده ی سلفیت نجدیت است و همان عقیده را دارد که گروه ابوبکر بغدادی داشت. فرق این شخص با گروه ابوبکر بغدادی در این است که گروه ابوبکر بغدادی صادقانه این تفکرات را پیاده می کند اما اینها اهل تقیه و ریاکاری و حقه بازی هستند و به نفع دشمنان اسلام و مسلمین و جهت ضربه زدن به جهاد مسلمین فعالیت می کنند.

برادران ما در طالبان باید بدانند این محیسنی کسی است که : زمانی برای  گروه ابوبکر بغدادی اموال جمع می کر، چرا؟ چون در آن زمان ترکیه هم نفت را از گروه بغدادی می خرید و … .

محیسنی کسی است که : در زمان خیانت جولانی به ابوبکر بغدادی و القاعده طرف جولانی را گرفت و باعث ریخته شدن خون هزاران جوان اهل سنت و تجاوز به نوامیس اهل سنت شد . در این مرحله ترکیه نیاز داشت که بین گروه بغدادی و جولانی جنگ و درگیری شود .

محیسنی کسی است که: از زندانی شدن بیشتر از ۶هزار خواهر ما در زندانهای جولانی و عذاب زندانی ها در زندان گروه جولانی خبر داشت اما با وجود آنکه مسئول شرعی و عضو مجلس شورای جولانی بود سکوت کرد..

محیسنی کسی است که : از کذب گروه جولانی خبر داشت … از بغی گروه جولانی بر احرار و تمام گروهها خبر داشت … اما سکوت کرد؛ اما زمانی که فهمید که گروه جولانی می خواهد بازداشتش کند سکوتش را شکست و از این گروه جدا شد . یعنی این شخص خودش را برتر از دهها جماعت و هزاران مجاهد می داند که به خاطر بغی و خیانت جولانی از بین رفتند.

محیسنی کسی است که هیچ اراده ای از خود ندارد و برای حمایت از خودش تسلیم حکومت سکولار ترکیه شده است. به همین دلیل است که اخیراً گفت: کسانی که در ادلب پرچم ترکیه را سوزاندند سفیه هستند…!

محیسنی کسی است که :چون ابوبصیر طرطوسی و عبدالرزاق المهدی به حکومتی سکولار که عضو ناتو است دل بسته اند و اهل سنت را در راه اهداف ناتو و از کانال ترکیه خرج می کنند.

 محیسنی کسی است که هنوز به بیعتش با ملک عبدالعزیز طاغوت آل سعود پایبند است و به عنوان یکی از ماموران آل سعود در سوریه عمل کرده است که هم اکنون در اختیار حکومت سکولار ترکیه قرار گرفته است.

محیسنی به همراه جولانی در حالی آزادانه در ادلب می گردد و عکس و فیلم نشر می دهد که فرماندهان القاعده در شام به جز یکی دوتای آنها از هیچ یک از آنها عکس و فیلمی در دست نیست… اما با این وجود فرماندهان القاعده در کورترین نقاط ادلب بمباران می شوند و از بین می روند!

محیسنی نیرنگ بازی است که : از فقر مردم سوء استفاده کرد و میان مردم کارتهای قرعه کشی پخش کرد و هزاران مردم را به این بهانه در مرکزی جمع کرد تا نشان دهد اینها میان مردم محبوبیت دارند. اما دیدیم که چگونه مردم سوریه این نیرنگ المحیسنی را محکوم کرده اند.

محیسنی کسی است که میان همه به خالی بند بودن مشهور است: دکتر طارق عبدالحلیم قبل از سقوط حلب به وی می گوید : عبدالله محیسنی وعده هایی می دهد که نمی تواند عملی کند و نصیحت من به محیسنی این است که واقعیت را ذکر کند.  و شیخ ابو محمد مقدسی هم عامل سقوط حلب را همکاری برخی افراد می داند که با اردوغان همکاری می کنند و گفته است که آنان حلب را به وی فروخته اند.

به همین دلیل است که محیسنی می گوید: هیچ فردی اظهارات من را نمی پسندند

باید بگوئیم : چه کسی سخنان تو را باور دارد در حالی که برای دشمنان اسلام و مسلمین مزدوری می کنی و در میان مسلمین مشغول تفرقه افکنی و ایجاد فته ی داخلی و تحریک مسلمین به جنگ داخلی هستی؟!!

ما اهل سنت فریب شماها را نمی خوریم و درسهای لازم را گرفته ایم. ما هم اکنون در حال جهاد با ترکیه و ناتو و آمریکا هستیم و شماها در حال خدمت به آنها . باید بدانید که تفکرات سلفیت نجدیت با کسانی مثل شما با صدها گروهی که داشتید شکست خورد. آنهم شکستی فاحش و وحشتناک که مخلصین اهل سنت قبل از همه خوراک این کارخانه ی ورشکسته و زنگ زده شما بودند.

پس لطفاً فکر نکنید که اهل سنت شماها را زیر نظر ندارد و خیال نکنید همه مثل خودتان جاهل هستند و فریبتان را می خورند.

دیدگاهتان را بنویسید