سکولاریسم در سرزمینهای مسلمان نشین چگونه همه چیز را مسموم و فاسد میکند

سکولاریسم در سرزمینهای مسلمان نشین  چگونه همه چیز را مسموم و فاسد میکند!

به قلم: احسان هورامی

مسائلی که طی چند دهه ی گذشته همچون لکه ی ننگینی بر تاریخ پر افتخار جامعه ی ما و بسیاری از سرزمینهای مسلمان نشین نشسته است، مسئله ی سکولاریسم و آلوده شدن شدن جمع کثیری از جوانان در یک برهه ی مشخص از تاریخ  به این «سم» می باشد.

اگر اقدامات جنایتکاران سکولاری چون آمریکا و سایر متحدین آن بر علیه مسلمین پوشش دموکراسی و آزادی و نقابهای عوام فریبانه ای از این دست نداشت بارها و بارها اقدامات آنها توسط مردمان کشورهای خودشان هم بعنوان جنایاتی واضح و خیلی وحشیانه علیه بشریت محکوم و کنار زده می شد. این قوانین دین سکولاریسم بر علیه قانون شریعت الله و شعارها و تبلیغات دروغین است که از طرف سران حکومتهای سکولار مورد حمایت قرار می گیرد و اجازه می دهد این نوع اعمال شنیع اتفاق بیفتد و جامعه هم از کنارش بگذرد و جرمی به شناعت و کراهت قتل عام کودکان و زنان و تجاوز به نوامیس مسلمین و غارت و دزدی منابع مادی مسلمین و ویرانی سرزمینهای اسلامی توسط نیروهای نظامی این کشورهای سکولار صورت گیرد و حتی توسط هیچ نهاد جهانی مورد پیگرد قانونی هم قرار نگیرد.

دین سکولاریسم و قوانین سکولاریستی است که ابتدا قلبها را فاسد کرده و سپس به این جنایات رسمیت می بخشد. حاکم شدن قوانین سکولاریستی و کنار زدن قوانین الله شنیع ترین جنایات را مشروع و قانونی می کند و حفظ می کند. دین سکولاریسم قرن ها و سده های طولانی این کار را کرده و امروز هم هنوز علیرغم ظهور آخرین پیامبر صلی الله علیه وسلم همچنان دارد به این جنایت ها ادامه می دهد.

این است «سم سکولاریسم» و اینکه چگونه سکولاریسم همه چیز را مسموم می کند؛ چه سکولاریسم لیبرال و سرمایه داری باشد، چه  سکولاریسم چپ و کمونیستی آن . تمام مذاهب دین سکولاریسم در این مشروعیت بخشیدن به قساوت و جنایت بر علیه قوانین شریعت الله و مجریان و طرفداران شریعت الله شریکند.

اگر می بینی که نزدیک به یک قرن است که در سرزمین ما و سایر سرزمینهای مسلمان نشین انواع حزبها و گروههای سکولار وابسته به سکولاریستهای جهانی شکل می گیرند و همه با کارنامه ای پر از جنایت هرگز نتوانسته اند برای مردم خود خیری داشته باشند اما باز به حیات ننگین خود ادامه می دهند به این دلیل است که ابرقدرتهای سکولار و اشغالگر جهانی و آن اقلیت مفتخوری که می خواهند اکثریت عظیم جامعه را به مهمیز و استثمار بکشند، به این احزاب نابودگر و فاسد کننده ی سکولار احتیاج دارند و به همین خاطر آنها را حفظ کرده اند.

این سکولاریسم و احزاب سکولار و این اسلامگراهای لیبرال و سکولار که قبل از هر چیزی ایمان مسلمین را فاسد و بعد همه چیز مسلمین را مسموم می کنند، برای سکولاریستهای اشغالگر جهانی یک برکت هستند که از آنها جهت حفظ منافع خود و جلوگیری از تشکیل حکومتی اسلامی و اتحاد اسلامی استفاده می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید